Spreuken 2:17

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 6
Spreuken"Die de echtvriend van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet"

Spreuken 2:17'Samenwonen, huwelijk, lat-relatie je mag het allemaal noemen zoals je wilt. Maar twee mensen die bewust voor elkaar kiezen en uit liefde met elkaar naar bed gaan, die zijn getrouwd, op dat moment!'

Dit is een citaat van de redacteur van een evangelisch jeugdtijdschrift.*Spreuken 2:17 zegt echter: 'die de echtvriend van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet.' Het huwelijk wordt een verbond van God genoemd!

Het van Dale's woordenboek zegt dat een verbond van God een plechtige overeenkomst is van God met de mens. God heeft het huwelijk ingesteld. Hij is er niet alleen getuige van, maar ook partij. Man en vrouw doen een belofte aan elkaar, maar ook aan God om elkaar trouw te zijn in tegenwoordigheid van familie en vrienden. Dat komt ook heel duidelijk naar voren in Maleachi 2:14: 'De Here is getuige geweest tussen u en de vrouw uwer jeugd... Zij is uw gezellin en uw wettige vrouw.' Ik zou zo zeggen: duidelijker kan het niet. Wanneer zijn we getrouwd? Als we een verbond gesloten hebben!! Dit verbond begint niet wanneer twee personen in het geheim elkaar beloven om trouw te zijn, maar zodra men dat in het openbaar beloofd heeft en het huwelijk wettig erkend en bekrachtigd is. In onze cultuur gebeurt dat in het gemeentehuis, in Amerika is het trouwen in de kerk ook rechtsgeldig. Per cultuur en tijd kan de vorm verschillen, maar het principe blijft hetzelfde. Het huwelijk is een wettig verbond en is onverbrekelijk. Dat houdt een relatie in die op plechtige en ‘plichtige’ wijze wordt aangegaan. Een verbond is niet vrijblijvend, het houdt naast talrijke voorrechten ook plichten in.Het is een enorme misvatting als christenen beweren dat je getrouwd bent als je uit liefde met elkaar naar bed bent geweest. Het is schadelijk voor het huwelijk zelf en voor de overdracht aan de kinderen en het getuigenis in de gemeente en in de wereld om ons heen. Daarom is het van het allergrootste belang dat het huwelijk recht overeind blijft en de sluiting ervan gebeurt zoals God het bedoelt!Els ter Welle* Aktie - nov. 1991