Spreuken 2:18-22

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 9
Spreuken'want haar huis zinkt weg naar de dood, haar paden voeren naar de schimmen; niet één van allen die tot haar gaan, keert weder, en zij bereiken de paden des levens niet; opdat gij de weg der goeden bewandelt en de paden der rechtvaardigen bewaart. Want de oprechten zullen het land bewonen en de vromen zullen daarin overblijven, maar de goddelozen zullen uit het land worden uitgeroeid en de trouwelozen zullen eruit worden weggerukt.

Spreuken 2:18-22Zonde is zonde, het maakt niet uit of je nu steelt of overspel pleegt. Elke zonde is hetzelfde. Is dat wel zo?

In Jak. 2:10 staat: ‘Wie op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want, Hij die gezegd heeft : Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan.’ Welke zonde we ook doen, we zijn een overtreder van Gods wet. Toch betekent dat niet dat alle zonden gelijk staan. De gevolgen van elke zonde zijn heel verschillend (Spreuken 6:30-35).In Spreuken 2:18 en 19 lezen we over de vreemde vrouw: ‘Wie met haar naar bed gaat, komt niet meer terug en zal de weg naar het leven niet vinden.’(Het Boek) Seksuele zonde verhardt het hart en verblindt de geest, het brengt schade aan de emoties, het verduistert ons verstand en kan permanente schadelijke gevolgen geven voor de gezondheid zowel lichamelijk als psychisch. En wat het ergst is: we verspelen het eeuwige leven ermee als we erin volharden en er niet radicaal mee breken.

Spreuken 6:32 zegt: ‘Wie overspel pleegt met een vrouw, richt zichzelf ten gronde.’ Maar hij ruïneert niet alleen zichzelf. Hij veroorzaakt een kettingreactie van verdriet en ellende. Als een man en vrouw vreemd gaan worden twee echtgenoten, twee gezinnen en twee families diep beschadigd.De Here Jezus zegt in Matth. 5:29,30 over overspel: 'Indien uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare’.

Laten we niet schuwen om hier op aarde pittige strijd te voeren. Het kost u misschien heel veel om u heilig en rein te bewaren. Besef dat de hel reëel is. De Here Jezus verlangt u te ontmoeten in de hemel!Els ter Welle