Spreuken 3:1-10

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
Wijs wandelen in de wereldHeel veel jaren geleden hadden wij een tentcampagne georganiseerd. Een bekende ‘Pinkster’ evangelist sprak daar samen met Sydney Wilson, een bijzondere bijbelleraar. In onze bespreking vooraf zei de evangelist tegen ‘Oom Sydney’: ‘Hoe doen we de uitnodiging om een keuze te maken voor Jezus?’ Zijn karakteristieke reactie was: ‘uitnodiging?

Ik was van plan ze dat ernstig af te raden. Ze moeten weten dat het alles kost om Christus te volgen. Dat wil ik hen overduidelijk maken en ze dan het liefst in stilte naar huis sturen om zich te bezinnen’.De eerste tien verzen van Spreuken 3 zijn boordevol mooie beloften: vrede, genegenheid en goedkeuring van God en mensen, leiding van God in je leven, gezondheid, voorspoed, eer. Wie wil dit niet allemaal ontvangen! Daar gaan we voor. Ik zie soms mensen in diensten keer op keer naar voren gaan om… te krijgen.

Er zijn echter aan al deze beloften voorwaarden verbonden. Neem bijv. de belofte in vers 6: ‘dan zal Hij uw paden recht maken’. Het woordje ‘dan’ duidt op dingen waaraan je moet voldoen voordat God dit waar kan maken. Die bepalingen worden in het voorgaande vers drievoudig beschreven: ‘vertrouw op de Here met uw hele hart – steun op uw eigen inzicht niet - ken Hem in al uw wegen’. Hoe radicaal is dit! Het vraagt heel ons hart en dat we God betrekken in al onze wegen om de belofte van Gods leiding in ons leven te verkrijgen.Oom Sydney had gelijk. Er zit aan het leven met God een prijskaartje. Het is niet een goedkoop naar voren gaan en maar ontvangen. God vraagt niets minder dan ons hele leven en totale afhankelijkheid van Hem, om ons alles te kunnen schenken. Vanuit deze overgave aan de Here zullen de zegeningen in uw leven zoals beschreven in Spreuken 3 voortvloeien. Bent u bereid om die radicale weg met God te gaan?Els ter Welle