Spreuken 3:1

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 12
Spreuken‘Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden.’

Spreuken 3:1Salomo roept op om zijn onderwijs ter harte te nemen en het vast te houden. Ook Paulus doet dat. Hij zegt tegen de Corinthiërs dat hij blij is dat zij aan de overleveringen zo hebben vastgehouden, zoals hij ze aan hen heeft overgegeven (1 Cor.11:2). Voor overleveringen wordt het woord ‘paradoseis’ gebruikt. Letterlijk betekent dat: ‘overdragen’. Het is een zorgvuldig proces van het in stand houden en bewaren van geestelijk bezit van generatie op generatie. In Psalm 78:3 lezen we: ‘Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht... Salomo geeft in Spreuken een weg van leven door. Zijn onderwijs is gebaseerd op de ‘torah’. Dat is het woord dat hier gebruikt wordt voor ‘onderwijs’. Daarom is het gezaghebbend en waardig om van geslacht op geslacht niet vergeten te worden!In onze tijd is er een expliciet verlangen om op nieuwe paden te gaan en revolutionaire inzichten te volgen. Het oude wordt achter gelaten. Traditioneel zijn is ouderwets en achterhaald. Maar de nieuwe ideeën van onze tijd zijn onbeproefd en onrijp. Men experimenteert en weet totaal niet waar men uit komt. Het onderwijs van Spreuken echter is door alle eeuwen heen deugdelijk bevonden! Het is bewezen de weg tot geluk te zijn en heilzaam te zijn voor jong en oud!

Louise Juliana van Oranje Nassau, de oudste dochter van Prins Willem van Oranje, schreef in een brief aan haar familie: ‘Opdat wij immer bevestigd mogen worden in de religie, waarin wijlen onze vader ons tot heden heeft doen opvoeden, en als God ons die genade bewijst, zullen wij zeer gelukkig zijn...’

Ieder mens die de traditionele bijbelse waarden en normen vergeet of achter zich laat, zal grote schade ondervinden. Vormen mogen en moeten soms veranderd worden. Het is goed om daarin met de tijd mee te gaan. Maar de wezenlijke inhoud van de bijbelse boodschap is en blijft dezelfde!Els ter Welle