Spreuken 3:11b (III)

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 14
Spreuken‘Wees niet verdrietig over Zijne kastijding’ Spreuken 3:11b SVWanneer weet je dat de moeilijkheden in je leven van God komen? Dat is niet gemakkelijk te beantwoorden. Neem bijvoorbeeld Job. Hij verloor in één dag zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. En, het allerergste… al zijn zeven zonen en drie dochters… Wat was de oorzaak van dit immense verlies? Daarmee begeef ik me wel op glad ijs, want het is een complex gebeuren.Als we deze fascinerende geschiedenis lezen in de Bijbel, zien we dat God, satan en mensen er een rol in spelen. De satan is de regisseur achter de coulissen van dit vreselijke drama. Maar let op! God staat het toe! In Job 1:12 staan woorden die mij kippenvel geven: ‘Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen’. Luther zegt hierover: ‘De duivel zit met geweldige kettingen vast aan de troon van God. De satan kan niet meer doen dan dat de Here hem toelaat. En dat geeft mij zo’n geweldige rust. God is in ons leven een controle, van minuut tot minuut!

Het leed en tegenspoed in deze abnormale wereld komen niet van God. Soms grijpt Hij in, maar als Hij dat niet doet, gebruikt Hij het lijden in ons leven voor Zijn doel. Het is de hand van een liefdevolle Vader die dingen in ons leven toestaat om ons op te voeden, ons te genezen, maar ook om te voorkomen dat we een verkeerde kant opgaan. In moeilijke omstandigheden leer je dingen die je op geen enkele andere wijze leert. Dat is mijn ervaring. Door kastijding word je een ander mens. Het einddoel van het leven is niet ons geluk maar de vorming van ons karakter.Ik wandelde een mijl met vrolijk.

Zij kletste de hele weg met mij.

Maar ik werd niets wijzer

Door alles wat zij zei.Ik wandelde een mijl met ‘tranen’

Geen enkel woord zei zij.

Maar oh, wat ik zoal niet leerde

toen ‘tranen’ wandelde met mij.*Els ter Welle
* Door R. Browning Hamilton (Familiar Quotations pag.907), vertaling E. ter Welle