Spreuken 3:12 (I)

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 15
Spreuken‘Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij een welgevallen heeft’ Spreuken 3:12De Here tuchtigt de zoon die Hij lief heeftHij was energiek en schrander

Zelden was hij moe.

Problemen? Zouden die wel komen?

Het leven lachte hem toe.Alles ging hem voor de wind.

Hij gebruikte zijn verstand.

Wat hij had, had hij zichzelf gegeven.

Hij had zijn leven in zijn hand.God? Ja, Hij was er in zijn leven.

Hij wilde niet zonder Hem.

Maar hij was wijs in eigen ogen

En hoorde daarom niet Zijn stem.Toen kwam er tegenslag en moeite.

Het leven liep hem uit de hand.

Dat was het moment waarop God gewacht had.

Hij zette zijn eigenwijsheid aan de kant.Hij boog zijn knieën voor de Vader,

vroeg Hem de weg die hij moest gaan.

‘Leg jouw hand maar in de Mijne’,

Dan leid Ik jou voortaan.
‘Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij een welgevallen heeft’ (Spreuken 3:12).Els ter Welle