Spreuken 3:14,15

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 19
Spreuken‘Wat wijsheid opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver en goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren' Spreuken 3:14,15Iemand stelde aan een heel rijke man de volgende vraag: ‘Hoeveel geld heeft u nodig om gelukkig te zijn?’ Zijn antwoord was verrassend eerlijk: ‘steeds een beetje meer.’ De meermentaliteit heeft een magnetische aantrekkingskracht. De satan fluistert ons in dat meer materiële voorspoed ons gelukkiger maakt. Wat een tragische vergissing. Geld en goed hebben nooit iemand rijk gemaakt. Corrie ten Boom evangeliseerde veel onder miljonairs in Amerika. Ze zei over hen: ‘Ze zijn zo verschrikkelijk arm’.Waar leeft u voor? Geld, een groter huis, mooiere vakanties, carrière, macht? Velen zullen moeten toegeven dat ‘hebben’ het grote doel is van hun leven. Mensen werken zich uit de naad voor rijkdom die voorbijgaat en geen echte bevrediging geeft.

Een succesvol zakenman van middelbare leeftijd bezocht ons omdat hij in grote problemen was geraakt in zijn huwelijk. Zijn vrouw was er met zijn beste vriend vandoor. Mijn man had een diepgaand gesprek met hem. Deze man had zijn leven en hart in zijn bedrijf gestort. Hij had zijn vrouw materieel alles gegeven wat ze begeerde. Maar het allerbelangrijkste had zij moeten missen: gezelschap, communicatie, belangstelling, warmte. Hij had een vakantiehuis voor haar gekocht in Spanje maar hij had geen tijd om er met haar heen te gaan. Hij had zijn vrouw erdoor verloren… Materialisme is een grote vijand van huwelijk en gezin.Als u lege doelen nastreeft, wordt u arm. Maar door wijsheid wordt u zeer rijk! ‘Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede’ (vers 17). Wijsheid leert u goede keuzes te maken en dat is van doorslaggevend belang voor geluk in uw leven. Zij helpt u om zorgvuldig om te gaan met kostbare relaties en juiste, morele beslissingen te maken. En boven al: wijsheid geeft God de eerste plaats. Dan zullen alle dingen ons bovendien geschonken worden (Matth. 6:33)!Els ter Welle