Spreuken 3:16 (IV)

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 25
Spreuken‘In de linkerhand van wijsheid is….eer.’

Spreuken 3:16Lincoln is een van de meest geliefde presidenten die Amerika gekend heeft. Maar hij is ook vreselijk belasterd! Zelfs de vrouw van de bekende evangelist John Wesley deed daaraan mee. Zij betichtte hem van zonde. Hij reageerde daarop als volgt: “Wel, kijk eens aan, nu is de hele serie compleet. Nu is er in de hele catalogus geen enkele zonde waarvan ik niet beschuldigd ben.”

En toch is er tegenwoordig niemand meer die het gelooft.* Men denkt heel hoog van Lincoln.

Al jarenlang hangt er op de spiegel in onze slaapkamer een sticker met de volgende Friese tekst: “doch dyn plicht en let de lju rabje”: doe uw plicht en laat de mensen praten.

Laten we ons niet druk maken over wat mensen van ons zeggen (behalve als de kritiek gerechtvaardigd is). Laten we dat afleggen. Vooral als er aan de weg getimmerd wordt, kan men niet ontkomen aan kritiek. Hoge bomen vangen veel wind.In Johannes 5:44 zegt Jezus: “Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?”
Zoveel mensen zijn psychisch labiel om dat ze aldoor zelfbevestiging van anderen nodig hebben. Natuurlijk heeft dat vaak zijn achtergrond. Daar heb ik alle begrip voor. Maar het centrum van ons bestaan moet God zijn en niet wijzelf. Het gaat erom of God een welgevallen aan ons heeft! Dat moet onze grote zorg zijn! Dan worden we van onszelf bevrijd!

Als de Joden de Here Jezus heel diep beledigen door te zeggen dat Hij bezeten is van de duivel, reageert Hij heel bijzonder. Hij antwoordt: “Ik heb de duivel niet, maar Ik eer mijn vader en gij onteert mij. Doch Ik zoek mijn eer niet! (Joh. 8:49,50)Ook de apostelen zochten niet hun eigen eer. Ze waren er niet mee bezig. Het was niet hun focus. Ze spanden zich er niet voor in. Ze maakten zich niet druk om hun reputatie. Ze maakten zich druk om hun karakter en de verkondiging van het Evangelie. Dat is het geheim! Want dan zorgt uw reputatie wel voor zichzelf. Eer volgt op een wijze levenswandel! In de linkerhand van wijsheid is eer!Els ter Welle* S. Jones, Triomferend leven, pag. 224.