Spreuken 3:18

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 1
Spreuken'Wijsheid is een levensboom, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen' Spreuken 3:18Op de eerste bladzijden van de Bijbel lezen we over dé levensboom. Hij staat midden in het wonderschone ongerepte paradijs. Daar staat ook de boom van kennis van goed en kwaad waar Adam en Eva beslist niet van mogen eten. Van de rest wel. Maar juist door die ene boom worden ze enorm aangetrokken. En satan speelt hier heel handig op in. Hij verleidt hen. En….ze eten toch van de verboden vrucht. Dit is het grote dieptepunt van heel de mensheid!


Adam en Eva worden weggezonden uit het paradijs. Er komen engelen met flikkerende zwaarden om de weg tot de boom des levens te bewaken.* Wat een tragedie!

Door de zonde wordt de toegang tot de boom des levens afgesloten. Nu neem ik een grote sprong naar een van de laatste bladzijden van de Bijbel. Daar wacht ons een verrassing:

“Wie overwint zal Ik laten eten van de boom des levens.” ** De levensboom is weer terug èn we mogen ervan eten!


Wat is er toch in de tussentijd gebeurd? Waardoor is die grote verandering gekomen? Het is in één woord samen te vatten: ‘Jezus.’ ”Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Onze eerste ouders werden buitengesloten van het eeuwige leven. Maar Jezus nam de straf op de zonde van de hele mensheid op zich. Daardoor is nu de toegang tot het eeuwige leven - voor een ieder die in Hem gelooft - weer vrij gekomen!


U zegt: “Maar het gaat in Spreuken helemaal niet over Jezus, maar over de wijsheid.” Maar Jezus is ons van God geworden: wijsheid. *** Jezus is Het Leven en wie Hem aangrijpt is gelukkig te prijzen.

Tot slot nog een verrassing: in het nieuwe Jeruzalem zal de boom des levens weer in het midden staan.****
Wat een vooruitzicht!Els ter Welle* Gen.3: 22-24

** Op. 2:7

*** 1Cor.1:30

**** Op. 22:2