Spreuken 3:19 (II)

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 3
Spreuken'De Here heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand
de hemelen vastgesteld'
Spreuken 3:19Ik was vroeger chemisch analiste. Mijn baas was geen christen, maar hij geloofde wel in een schepper. Hij zei tegen mij: “Els, als men tien apen achter een typemachine zet, zal er nooit een ordentelijke brief uit tevoorschijn komen. Uit wanorde komt nooit orde.”

De aarde en hemel zijn niet chaotisch. Er is een ordelijk heelal door God geschapen, met constante natuurwetten die in China hetzelfde zijn als bij ons en die in de loop der eeuwen nooit zijn veranderd. Albert Einstein zei: “God zit niet met de kosmos te dobbelen.”

De eerste natuurwetenschappers geloofden dat. Daardoor maakten ze vol vertrouwen technische berekeningen en stuurden ze aan de hand daarvan een vliegtuig het luchtruim in. Daardoor konden ze een raket naar de maan sturen, honderdduizenden kilometers ver, die binnen een paar meter van zijn doel landde.

De moderne wetenschap is geboren uit een christelijke wereldbeschouwing.


Charles Darwin bracht een enorme aardverschuiving teweeg door dit uitgangspunt van de wetenschap te verlaten. Hij ging in zijn theorie ervan uit dat er geen Schepper is. Op deze onbewezen stelling bouwde hij zijn hele filosofie. De wetenschap is daardoor geworden als een bloem die afgesneden is van zijn wortels. De evolutietheorie heeft geen antwoord op hoe alles is ontstaan, slechts vooronderstellingen. En het onzichtbare gaat volledig aan hun oog voorbij.De wereld zou uit tijd en toeval ontstaan zijn. En de mens is voortgekomen uit de dieren. Wat een verschrikkelijke degradatie van de mens! Er is een diepe onoverbrugbare kloof tussen de schepping van de mens en al het andere dat leeft! U kunt dat op indrukwekkende wijze lezen op de eerste bladzijden van de Bijbel. Steeds lezen we daar dat alle dieren geschapen zijn naar hun eigen aard. Maar de mens is geschapen naar Gods aard! Naar Zijn beeld en gelijkenis!

En God blies Zijn eigen levensadem in de mens waardoor hij een levende ziel werd en Hij zegende hem. Daarom is elk leven zo kostbaar!“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.” Hebr.11:3Els ter Welle