Spreuken 3:20

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 4
Spreuken‘Door zijn kennis zijn de waterdiepten gekliefd en druppelen de wolken dauw’ Spreuken 3:20Je moet niet willen begrijpen, je moet simpel geloven. Dat is wat veel christenen denken. En zo heb ik ook gedacht. Ik geloofde in de schepping en niet in de evolutietheorie, maar zonder te begrijpen. Toen ik me echter enigszins ging verdiepen in het creationisme, was dat voor mij een openbaring. Ik begrijp nu wat ik geloof! En dat maakt mijn geloof nog vaster.


Dr. Wilder Smith heeft een boekje geschreven met de titel: Wie denkt moet geloven. Hij laat zien dat als we echt intellectueel denken, het tot geloof zou moeten leiden.

Zelfs geleerden die niet in God geloven, geven toe dat het hele patroon, de orde, de schoonheid en de harmonie in de natuur (die er ondanks de zondeval toch nog is), het doen voorkomen, alsof er een machtig schepper is geweest. Romeinen 1 zegt dat we met ons verstand uit Gods werk, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid kunnen doorzien. (vers 20)


Geloven hoeft ons beslist niet het offer van ons verstand te kosten. Het is goed om de Bijbel ook intellectueel te benaderen. God wil dat we Hem dienen met ons hele hart en met onze hele ziel, maar ook met ons hele verstand.* Maar dan is het wel oppassen geblazen! Het verstand van de mens moet ondergeschikt blijven aan Gods Woord. Als we in de Bijbel verwerpen wat we niet kunnen begrijpen, dan staat ons intellect ons in de weg. Als u de Bijbel alléén met het verstand benadert, dan blijft Gods boek voor u gesloten. Enkel studie is een doodlopende weg. Willen we de Bijbel begrijpen, dan is er gebed en geloof nodig en een verlangen om Gods Woord te gehoorzamen.

Jezus zegt dat ook tegen de Farizeeën in Johannes 7:17. Hij zegt: “Als jullie er achter willen komen of Mijn leer van God is, dan moeten jullie vastbesloten zijn om Gods wil te doen.”


Pas dan zullen jullie ontdekken!Els ter Welle