Spreuken 3:22

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 5
Spreuken'Wijsheid en kennis zijn leven voor de ziel' Spreuken 3:22Jaren geleden hoorde ik een lezing van een christen die geneesheer-directeur van een psychiatrisch ziekenhuis was. Eén uitspraak van hem zal ik nooit vergeten. Hij zei: “Als mijn patiënten zouden leren vergeving te geven en vergeving te ontvangen, zou 80 % van hen naar huis kunnen.” Een boude bewering!


Terwijl ik dit schrijf, zijn mijn man en ik op een zendingspost in Zuid-Afrika. Men predikt hier met grote nadruk dat ons hart en leven gereinigd moet worden van zonde. En mensen doen dat. Door Gods genade belijden zij hun zonden, zetten dingen recht in hun leven, ontvangen vergeving van God én ze vergeven anderen.

Spreuken zegt het keer op keer: wijsheid is wijken van het kwade. Als de zonde in ons leven wordt opgeruimd, veranderen we van binnenuit! Ik zie dat hier bij de mensen om mij heen. Hun leven is gereinigd door het bloed van het Lam. Zij zijn radicaal in het volgen van Jezus. Zij nemen Gods Woord serieus en leven een nederig bestaan. Ik zie dat daardoor de vermoeide ziel verfrist wordt, de verslagen ziel weer moed vat, de zwakke ziel kracht ontvangt en de kwijnende ziel weer nieuw elan krijgt!


Het kost jarenlange studie om psycholoog of psychiater te worden. Het is fijn dat er medicijnen zijn om de klachten van de ziel te verminderen en dat er gesprekken zijn om de mensen te leren met de spanningen van het leven om te gaan. Het is allemaal heel nuttig. Maar zij blijven bezig met randverschijnselen, als men de kern niet pakt.


Een vrouw vertelde mij onlangs over haar huwelijk. Haar man wilde niets van het christendom weten. Hij was vaak heel ruw tegen haar, omdat hij kregel werd van haar geloof. Weet u wat ze dan deed? Ze bad heel zachtjes in zichzelf het volgende: “Heer, wilt u mijn man vergeven, ook ik vergeef hem. En wilt u mij vergeven dat ik hem boos heb gemaakt.”

Dat is de wijsheid die leven is voor de ziel! Nu leidt haar man een bloeiend Evangeliecentrum.Els ter Welle