Spreuken 3:23

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 6
Spreuken'Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot' Spreuken 3:23Wij zijn net teruggekomen van een conferentie in Zwitserland. We reden mee met een predikant die heel behoedzaam reed en geen enkele keer de snelheid overtrad. Dat deed ons denken aan wat Corrie ten Boom vaak zei: “De Here wil als wij op reis gaan Zijn engelen gebieden om ons te beschermen, maar als we te hard rijden verlaten ze onze auto...”


Onze tekst begint met het veelzeggende drieletterwoordje: ‘dan’. Het spreekt van voorwaarden. God zal onze voet bewaren als.... we met overleg en bedachtzaamheid (vers 21) te werk gaan. We moeten niet denken dat God ons beschermt als we roekeloos leven. We zijn ook niet veilig op wegen die we eigenmachtig kiezen en helemaal niet als we ons op verkeerde wegen begeven. De zonde wordt niet in bescherming genomen. Maar als we wijs wandelen in de wereld kunnen we veilig gaan onder Zijn hoede, zelfs langs onzekere paden!Psalm 91:11 en 12 geeft een mooie aanvulling op deze tekst: “Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.”

God stuurt zijn engelen uit niet alleen ten dienste van de gemeente in het algemeen, maar ten dienste van iedere individuele gelovige. De opdracht is: bewaar Jan, bewaar Karin , bewaar Peter, op al zijn of haar wegen. Wow!

En de engelen kunnen dat. Zij zijn krachtige helden, die Zijn wil volvoeren.* Engelen hebben macht en zijn in staat grote dingen tot stand te brengen. Ze zijn bekwaam en gewillig. Ze staan klaar om Gods instructies te ontvangen en ze uit te voeren.En als ons dan toch kwaad overkomt? Dit mag u weten: God heeft volle kennis van elke omstandigheid van uw leven. Hij lijdt als u lijdt en wil in de moeilijkheden en strijd er voor u zijn.

Hoe onbegrijpelijk het ook is, Hij kan elke situatie in uw leven ten goede gebruiken.Els ter Welle* Psalm 103:20,21