Spreuken 3:27-31

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
Spreuken'Onthoud het goede niet… smeed geen kwaad… twist niet… wees niet jaloers…' Spreuken 3:27-31In de moderne opvoeding wordt benadrukt dat we een kind positief moeten benaderen, niet negatief. Ook wij hebben dat in onze opvoedingsseminars naar voren gebracht. We hebben de mensen geadviseerd om in plaats van: ‘Kom niet te laat thuis,’ te zeggen: ‘Zorg ervoor op tijd te zijn.’ Niet: ‘Je mag niet de straat oversteken,’ maar: ‘Netjes op de stoep blijven.’


Spreuken doet dat echter anders. In bovenstaande verzen wordt achter elkaar, heel duidelijk en uitgesproken, verteld: ‘Doe niet.. zeg niet.. wees niet.’ Dat zien we ook in de wet van Mozes. Daar wordt niet gezegd: ‘Blijf bij je eigen vrouw,’ maar: ‘Gij zult niet echtbreken.’ Klare taal, niet mis te verstaan.


In Psalm 34:12 zegt David: “Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren.” Toen ik deze tekst voor het eerst bewust las, trof het me diep. De vreze des Heren onderwijzen, dat is wat kinderen van het derde millennium nodig hebben! Het betekent niet dat we kinderen moeten leren bang voor God te zijn. Het houdt wel in dat we hen een heilig ontzag voor God bijbrengen, ze leren om de zonde te haten (Spr. 8:13) en ze duidelijke richtlijnen geven hoe ze tot Gods eer kunnen leven.
Dat geldt overigens niet alleen voor de opvoeding van kinderen, maar ook voor het onderwijs in de gemeente. We proberen soms zo voorzichtig en tactisch te zijn, dat mensen niet meer horen dat ze, als ze zich niet bekeren, verloren gaan.


In Israël was het schallende geluid van een trompet het signaal om tot de aanval over te gaan. “Als nu de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd?” (1Kor. 14:8)


Gods principes moeten fijngevoelig en op gepaste wijze onderwezen worden,
maar wél met zekerheid, helder en praktisch. Het moet begrepen worden
en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Dat houdt ook in dat we duidelijk vertellen wat niet goed is!Els ter Welle