Spreuken 3:3 (II)

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 19
Spreuken

Wijs wandelen in de wereld
Dat liefde en trouw u niet zullen verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafelen van uw hart.

Spreuken 3:3Ze hadden vier jonge kinderen. De moeder was een leuke knappe vrouw, maar ieder jaar in de winter had ze last van een zware depressie. Meestal werd ze dan voor een paar weken opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Daar ontmoetten we elkaar, toen we bij gemeenteleden op ziekenbezoek waren. Het was dus weer mis. Met een intens verdrietig gezicht vertelde ze ons: ‘Jan heeft me gedumpt, hij zag het niet meer zitten’. Een tijdje later zagen we haar man stijf gearmd lopen met een andere vrouw.

Goede bekenden van ons waren in een zelfde situatie, alleen veel erger. De vrouw was meer in het psychiatrisch ziekenhuis dan thuis. Haar man bezocht haar dan altijd trouw. Als ze weer naar huis mocht, maakte hij het huis helemaal schoon. Hij zette overal bloemen neer, want het was feest! Ze is nu al jaren gewoon thuis.In de Statenvertaling staat: ‘Laat goedertierenheid en trouw u niet verlaten’ (Spr.3:3). In het Hebreeuws zijn het de woorden ‘hesed’ en ‘emet’. De betekenis van ‘hesed’ is vaste liefde. Deze twee woorden komen we in de Bijbel regelmatig aaneengekoppeld tegen om Gods karakter te omschrijven.

‘ Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw’. ‘Gij, Here, zijt God…rijk aan goedertierenheid en trouw’. ‘Niet ons, o Here, niet ons, maar Uw naam geef eer, om Uw goedertierenheid en trouw’. ‘ Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons en zijn trouw is tot in eeuwigheid. Hallelujah!’.*

In Jesaja 16:5 staat een ontroerend mooie tekst over het Messiaanse rijk: ‘Dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en getrouwheid zal daarop zetelen’. Wat een toekomstmuziek en waarschijnlijk heel nabij!God is liefde en is getrouw. Wat er ook maar gebeurt, Hij laat ons niet vallen. We lezen in de Bijbel over veel mislukkingen. Maar altijd gaat de Here verder met het waar maken van Zijn beloften. God roept ons op om ook zo met elkaar om te gaan!Els ter Welle* Ps.25:10 – 86:15 – 115:1 – 117:2