Spreuken 3:3 (V)

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 23
SpreukenWijs wandelen in de wereld
Dat liefde en trouw u niet verlaten!

Spreuken 3:3Een onderzoek wees uit, dat zendelingen die ‘mislukken’ op het zendingsveld, vaak een slechte relatie hebben met hun ouders. Toen ik dat hoorde, dacht ik: ‘Die vervelende ouders ook…’ Maar dat was erg voorbarig. Want de spreker die dat vertelde vervolgde aldus: ‘Stel, iemand heeft een erg dominante moeder. Hij kan er helemaal niet mee omgaan. Dan gaat hij met zijn gezin naar een ver land, werken voor de Heer. Hij denkt: "Dat probleem is dus opgelost’.

Dan treft hem het ‘lot’ dat hij op het zendingsveld met een hele overheersende mede-zendeling moet werken. Wat deze man thuis in zijn relatie met zijn moeder niet heeft geleerd en niet heeft overwonnen, breekt hem nu op. Het resulteert erin dat ze na hun eerste verlof niet meer teruggaan.Efeze 4:2 roept ons op om "in alle nederigheid, zachtmoedigheid en lankmoedigheid elkander in liefde te verdragen". Matthew Henri, een bekende bijbelcommentator van de 17e eeuw, zegt: "Dit vers geeft de middelen tot enigheid". Ootmoed is nederigheid en het omgekeerde van hoogmoed.

Zachtmoedigheid is die magnifieke gesteldheid van het hart waardoor je voorzichtig bent om anderen te kwetsen en tegelijkertijd ben je zelf niet gauw gekwetst. Lankmoedigheid is dat je geduld hebt met anderen en niet gauw afhaakt door de vervelende eigenschappen van de ander. Het laatste vat het allemaal samen: elkaar verdragende in de liefde.Op een van onze seminars voor huwelijk en gezin, vertelde een jong stel dat zij al jaren niet meer bij haar ouders kwamen. Ze konden helemaal niet met elkaar over weg. We hadden een pittig gesprek. Het jaar erop kwamen ze weer. Heel blij vertelden ze: ‘Onze kinderen hebben hun opa en oma terug gekregen! Geweldig! Ze hadden het goed gemaakt. Soms zijn er hele ern
stige blokkades die bijna niet te nemen zijn. Misschien kunnen er dan kleine stapjes worden gezet om een proces van herstel op gang te brengen. Liefde en trouw is het medicijn voor de grote ziekte van de mensheid: eenzaamheid.Els ter Welle