Spreuken 3:33

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 13
Spreuken'De vloek des Heren is in het huis van de goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen' Spreuken 3:33Veel mensen denken aan God als een vriendelijke oude grootvader, die van alle kinderen houdt en die mensen, wat ze ook maar uitspoken, een vriendelijke aai over hun bol geeft. Deze tekst vertelt ons iets anders. De vloek van de Heer is over hen die in zonde leven… Gelooft u dat nog, of vindt u dat niet meer van onze tijd?God maakte de mensheid en gaf hen levensprincipes die in overeenstemming zijn met Zijn karakter. Als de mensen zich daaraan houden, gaat het goed met hen en met de samenleving. Maar als we dingen doen die onverenigbaar zijn met Zijn heiligheid en rechtvaardigheid, halen we Gods oordeel over ons. God kan dus negatieve emoties krijgen! God kan boos worden. Dat gebeurt als mensen willens en wetens Gods normen en waarden met voeten treden. Dan moet God oordelen. Maar Hij beleeft daar geen plezier aan. Het breekt Zijn hart. Israël wendde zich keer op keer van de Here af en diende vreemde goden. We zien telkens de strijd die God ermee heeft om Zijn volk te straffen. Het verscheurde Hem. Menigmaal spaarde Hij zijn opstandig volk. Hij haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Zó lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard heeft! Hij legde de straf die wij verdienden op Hem, opdat Hij ons kon sparen!Velen vandaag de dag houden niet van een vaste moraal. Goed en slecht zouden afhankelijk zijn van de omstandigheden. Je moet doen waar je een goed gevoel over hebt. Als de mens echter zelf bepaalt wat goed en slecht is, komt er een verdraaid idee van wat waarheid is, wat waarde heeft en wat waardig is. Het resultaat zal zijn: veel verwarring. En dat zien we overal om ons heen. Veel mensen zoeken kortstondige bevrediging en plezier, maar verliezen daardoor geluk op lange termijn.

Laten we de vloek van God ontvluchten! God wil ons en ons huis zegenen als wij wijs wandelen naar zijn Zijn Woord!Els ter Welle