Spreuken 3:5a (I)

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 1
Spreuken‘Vertrouw op de Here met uw ganse hart.’ Spreuken 3:5a‘U moet gewoon op de Heer vertrouwen. Ontspan u, wees niet bang....’ Het klinkt zo eenvoudig, maar het lukt velen niet. Hoe krijg je dat vertrouwen?Psalm 37: 5 openbaart daarin een groot geheim: ‘Wentel uw weg op de Here, vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.’ De weg om tot vertrouwen te komen in moeilijke omstandigheden,is het overgeven van ons leven aan God. Dat moet een bewuste daad zijn. Van daaruit kan vertrouwen groeien. Er is geen andere weg.Corrie ten Boom is vaak bij ons thuis geweest en heeft veel bij ons gesproken. In een van haar toespraken vertelde ze over de vreselijke periode die haar zus Betsie en zij, in het concentratiekamp Ravensbrück meemaakten. Ze waren gewoon om ’s avonds voor ze gingen slapen te bidden voor alle ellende om hen heen: ‘Heer, al die kinderen die in dit vreselijke oord moeten vertoeven, ons hart breekt. Als we naar buiten kijken is de lucht rood van de bombardementen…. Wees bij de vrouw in onze barak die elk moment kan bevallen. En ook bij de vrouw die zo vreselijk geslagen is. Help ons om niet bang te zijn voor ons verhoor’. Zo wentelden zij hun zorgen stuk voor stuk af op de Heer.

Toen ze dit bij ons vertelde, had ze had een grote tas met boeken bij zich. Telkens als ze een nood genoemd had, haalde ze er een boek uit en legde die op de tafel, tot de tas helemaal leeg was. Toen zei ze ‘amen’. Vervolgens pakte ze razend snel alle boeken weer in haar tas. Demonstratief probeerde ze daarna de tas op te tillen. Het lukte niet. Ze zei: ‘De tas is nu nog zwaarder dan voor mijn bidden. Als we onze noden bij Hem brengen, is het de bedoeling dat we ze ook bij Hem laten! Is het eigenlijk wel mogelijk om in zulke moeilijke omstandigheden God te vertrouwen? Betsie en Corrie ten Boom hadden met vallen en opstaan hun gevangen-zijn overgegeven aan de Heer. Dán kan het. Eerst overgave en dan zal vertrouwen volgen!Els ter Welle