Spreuken 3:5b

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 26
SpreukenWijs wandelen in de wereld
‘Vertrouw op de Here met uw ganse hart’

Spreuken 3:5bDe beroemde psycho-analist Erik Erikson schrijft:

‘We moeten het leven niet zien als een complot, maar als een vriend en bondgenoot. Vertrouwen is levensnoodzakelijk. Het is nodig voor emotionele gezondheid en om te overleven". *)

Ik vertelde deze uitspraak aan een goede vriendin. Haar reactie was: ‘Prachtig gezegd’. Ja, het lijkt mooi, maar er is een adder onder het gras.Voor veel mensen is de wereld gewoon niet aardig en ook de mensen niet. Hun ervaring is anders. Trouwens iedereen kent teleurstellingen in het leven en in de mens. Laten we ons zelf niet voor de gek houden. Het is niet zo dat het hele universum inclusief de mensen met ons is. Waar blijft dan de basis om emotioneel gezond mens te zijn? Op menselijke gronden nergens! Die uitspraak van Erikson is niet reëel. Het schept een enorme leegte want inderdaad is vertrouwen essentieel voor ons menselijk geluk. Er is maar Een die boven het leven staat, op wie we werkelijk kunnen vertrouwen. Er is geen heelheid in het leven zonder vertrouwen in God en in Zijn Zoon Jezus Christus.Jeremia zegt: ‘Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is’ (Jer. 17:5-7).

Als we leunen op een mens, in plaats van op God, dan zal ons dat vroeg of laat opbreken. Alle mensen en ook wij zelf komen te kort. Dat betekent niet dat we ieder mens zouden moeten wantrouwen. Nee, we mogen met vertrouwen tegenover het leven en ook tegenover de mensen staan. Niet vanwege de mensen, maar vanwege God die boven allen en alles staat.Els ter Welle*) Uit: Childhood and Society – blz. 24