Spreuken 3:6b

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 25
SpreukenWijs wandelen in de wereld
‘Dan zal Hij uw paden recht maken.’

Spreuken 3:6bDeze zin maakt me zeer nieuwsgierig. Want wie wil er nu niet rechte paden in zijn leven?

De Lutherse vertaling zegt: ‘Zo zal Hij u recht leiden.’ En wie wil er niet de leiding van God in zijn leven? Gelijk wil ik hierbij vermelden dat een rechte weg bij God niet de kortste afstand tussen twee punten is. Het is ook niet een effen weg zonder blokkades.

God wil ons recht leiden opdat wij Gods doel met ons leven bereiken. Hij wil ons helpen om in allerlei omstandigheden van ons leven, goed te kiezen.Maar hoe maken we goede beslissingen in ons leven? Gebruik je daarvoor je gezonde verstand? Ga je af op je gevoel of je intuïtie?

God kan en zal ons recht leiden, als we aan de drie condities die aan deze belofte vooraf gaan, voldoen.

- Vertrouw op de Here met uw ganse hart.

- Steun op uw eigen inzicht niet.

- Ken Hem in al uw wegen.

(Spreuken 3:5 en 6)

Het gaat dwars tegen ons zelf in om een vraagteken te zetten achter onze eigen inzichten.

Het Hebreeuwse woord voor vertrouwen heeft de betekenis van hulpeloos op de grond liggen, met het gezicht naar beneden. Dat is de positie en hartsgesteldheid die we nodig hebben om besturing van Hem te ontvangen.

Godsvertrouwen staat tegenover eigen wijsheid. Het één sluit het ander uit! We kunnen onszelf niet helpen zonder God. Ons verstand is ten dele en ons gevoel is bedrieglijk. We moeten ons eigen oordeel wantrouwen, God volkomen vertrouwen.God wil ons leiden in rechte sporen door geloof / vertrouwen en vervolgens door gebed:

‘Ken Hem in al uw wegen’. Schiet u in wijsheid te kort? Bidt God. Jak. 1:5 Als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; Jak. 5:13. Bent u ziek? Roep de oudsten en vraag gebed. Jac.5:14 Heeft u zorgen, maak ze bekend bij God. Fil.4:6 We moeten Hem raad vragen in de grote maar ook in de kleine beslissingen van ons leven.

Met het hele hart God vertrouwen (niet op je zelf)en alles aan Hem vertellen. Dat is het recept voor rechte paden!Els ter Welle