Spreuken 3:7,8

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 15
Leden van tienduizenden gemeenten over de hele wereld lezen het 40 dagenboek van Rick Warren: Doelgericht leven. Ook Herman en ik zijn er aan begonnen. We vinden het een fantastische actie! In hoofdstuk 2 blz. 23 van dit boek wordt gezegd: ‘God heeft van tevoren de dagen van uw leven vastgesteld, en Hij heeft het precieze tijdstip van uw geboorte en van uw dood gekozen.’ En dat is in overeenstemming met Gods Woord.*Spreuken vertelt ons echter op verschillende plaatsen dat we door wijsheid ons leven verlengen en door dwaasheid het leven verkorten.** Er is Gods voorbeschikte plan met ons en toch wordt onze eigen verantwoordelijkheid niet uitgeschakeld. Dit vinden we in heel de Bijbel. In Zijn plan met ons leven dat er van voor onze geboorte is Ps. 139:16, heeft Hij ons eigen aandeel in het leven ingecalculeerd. Wat een mysterie! Als wij met ons beperkte inzicht dit proberen te doorgronden of in een dogma willen persen, gaan we absoluut de mist in.

God weet alles over het heden, verleden en de toekomst. Hem is alles van tevoren bekend, inclusief ons wel of niet verantwoord omgaan met het leven dat Hij ons heeft toevertrouwd.Terwijl ik dit schrijf, is er veel op de televisie rondom het sterven van André Hazes. Hij is 53 jaar geworden. Ik zag bij de vele bloemen die bij zijn huis zijn gelegd, de woorden: ‘Je leven was te kort.’ Inderdaad! Hij was diabeet en is zeer slordig met zijn leven omgegaan. Als we er maar op los leven, niet gezond eten, veel roken en ‘drinken’, veel stress toelaten, kortom niet wijs met ons lichaam omgaan, dan worden onze dagen verkort.En niets is zo slecht voor de gezondheid als de zonde, niets zo weldadig voor ons lichaam als de vreze des Heren. Spreuken 3:7,8 zegt: ‘Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad: het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente’.Els ter Welle* Job 14:5 – Ps. 139:16 – Hand. 17:26

** Spr. 9:11 – 10:27 – 28:16