Spreuken 3:7b,8

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 8/9
Spreuken‘Het zal medicijn zijn voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente’ Spreuken 3:7b,8Als we de Here vrezen en van het kwade wijken is dat goed voor onze gezondheid. Ons hele wezen wordt als door een medicijn gesterkt wanneer we Gods principes aanvaarden en toepassen.(Spr. 4:22)

De mens is een drie-eenheid: geest, ziel en lichaam. Hij is naar het beeld van God geschapen. De geest is de diepste kern van ons bestaan. Het is dat gedeelte waarmee we gemeenschap met God, die Geest is, kunnen hebben. En als de relatie met de Here goed is, we Hem vrezen, dan zal dat een onmiskenbaar goede invloed uitoefenen op onze ziel en ons lichaam. Er bestaat geen cel in ons lichaam die niet onder de invloed van onze geest staat!Kwaad verwondt de mens. Het neemt onze vrede weg. Ons geweten wordt erdoor gepijnigd. Onze gedachten worden ontwricht. Ons verstand wordt verduisterd en onze wil verzwakt. We worden een vat vol conflicten en dat zal zijn tol eisen van ziel en lichaam. Maar het omgekeerde is gelukkig ook het geval.

‘Een verslagen geest doet het gebeente verdorren, maar een vrolijk hart bevordert de genezing’. (Spr. 17:22) Jaloezie knaagt aan je botten, maar een tevreden geest geeft een goede gezondheid.Ziekte moet daarom niet alleen van de lichamelijke kant worden aangepakt maar ook van de geestelijke. Menige maagklacht werd genezen toen oud zeer werd opgeruimd. Galproblemen verdwenen toen met bitterheid werd afgerekend. Algehele malaise verdween toen met overdadig en onmatig leven gebroken werd. Hoofdpijn en nerveuze klachten verbeterden door te leren niet bezorgd te zijn. Overspanning loste op toen men een dag in de week apart ging zetten voor de Here en om te rusten. Het hele gestel van een mens ondergaat een vernieuwende kracht als wij onze zonden belijden en wijs leren leven naar Gods Woord.

Dit betekent overigens niet dat de vreze des Heren een vrijwaring is voor ziekten. Er kan in een zwak lichaam een heel rijke ziel wonen!Els ter Welle