Spreuken 3:7b(II)

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 7
Spreuken‘Vrees de Here en wijk van het kwaad’ Spreuken 3:7bEllen kwam onder tranen naar voren in een dienst. Ze was geen kind van God maar zag dat haar leven fout liep. Ze zei: ‘Ik zal een krachtige strijd aanbinden tegen mijn zonden’. Het antwoord van de predikant op deze dappere woorden was:

‘Dan zul je het verliezen’. Het was een scherp maar wijs antwoord.

Deze zielzorger zag dat deze jonge vrouw zich eerst moest overgeven aan Jezus. Daar moest ze beginnen. Het centrum van haar leven moest verplaatst worden van haarzelf, naar Christus.Veel mensen gaan het kwade in hun leven te lijf met goede voornemens, maar struikelen telkens opnieuw. Ze raken ontmoedigd en geven de moed op. Het punt is dat ze in eigen kracht strijden. Ze raken daardoor zo gefixeerd op hun zonden, dat het niet lukt.

De enige manier om het kwade te overwinnen is dat u zich concentreert op een leven met Jezus en vol wordt van Hem. We moeten onze aandacht verleggen van onze kracht naar Gods kracht. Wat mensen in staat zijn te willen, hangt niet af van hun wil, maar van de kracht die hun wil binnenstroomt en versterkt.Ellen gaf zich over aan de Heer. Dat hield in haar leven heel veel in. Er viel veel recht te zetten. Ze had jarenlang van het bedrijf waar ze werkte kleine bedragen gestolen. Met lood in haar schoenen heeft ze dit opgebiecht. Haar baas had respect voor haar. Daarom heeft hij de politie er niet bij gehaald. Hij voelde zich echter wel verplicht haar te ontslaan. Ze verloor haar baan. Maar ze vond vrede in haar ziel.

Vaak zien mensen er tegen op om verkeerde handelingen in hun leven recht te zetten. Ze zijn bang dat ze er psychisch ziek van worden. Het tegendeel is waar. Het mes moet in de zwerende wond, want het pus moet eruit. Dan word je er beter van!Els ter Welle