Spreuken 3:9,10 (II)

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 11
SpreukenVereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen’ Spreuken 3:9,10In het Oude Testament zien we dat de Here materiële voorspoed belooft aan zijn volk, als zij Zijn geboden houdt. Maar in het Nieuwe Testament zien we deze nadruk niet. God belooft wel dat Hij in al onze noden zal voorzien (Fil. 4:19). En Hij belooft ons geestelijke zegeningen als we Hem volgen en dienen (Ef. 1:3). De Here Jezus zei zelfs: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel.’ (Matt. 6:19,20)Salomo (schrijver van Spreuken) schrijft in Prediker dat hij huizen voor zichzelf had gebouwd, zilver en goud had verzameld en groot en rijk was geworden. Alles wat hij wenste, had hij. Maar bevredigde dat zijn hart? Het tegenovergestelde. Zijn conclusie was: ‘Ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon’
(Pred. 2:4-11).Er zijn twee manieren van rijk zijn: alles hebben wat je wilt of tevreden zijn met wat je hebt. Het laatste is ware rijkdom (1 Tim. 6:6).

Paulus zegt: ‘Als wij onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn’ (1 Tim. 6:8). Ook Spreuken laat zien dat de winst van rijkdom maar heel betrekkelijk is:

‘Beter een weinig in de vreze des Heren dan een grote schat en onrust daarbij.’ ‘Beter een schotel groente waar liefde heerst, dan een gemeste os en haat daarbij.’ ‘Beter een weinig met gerechtigheid dan grote inkomsten met onrecht.’

‘Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen waarover men twist.’

‘Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan een verkeerde van lippen, die bovendien dwaas is’.

‘Beter is een arme dan een leugenachtige man.

‘Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom.’*Els ter Welle* Spr. 15:16,17 – 16:8 – 17:1 – 19:1,22 – 22:1