Spreuken 4:13 (II)

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 23
‘Houd vast aan de tucht, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw leven’ Spreuken 4:13Mijn man en ik kennen een gezegende leider van een groot zendingswerk, die regelmatig zeer kritische brieven ontvangt. Wat doet hij daarmee? Hij vraagt zich altijd weer opnieuw af of het waar is. Als dat zo is, dan geeft hij het toe en doet er zijn voordeel mee. Dat is groots. Gezonde kritiek/tucht is de bewaker van onze ziel. Het slijpt ons. Deze man Gods aanvaardt het als de vormende hand van God.

Maar de kritiek die hij krijgt is lang niet altijd terecht. Soms zijn er vooroordelen door verkeerde of onvolledige informatie. Dan is het van het grootste belang om op een wijze en zachtmoedige manier opheldering te verschaffen. Hanna deed dat toen de hogepriester Eli haar verkeerd beoordeelde. Terwijl ze onder tranen haar hart uitstortte voor de Here, dacht Eli dat ze dronken was. Hanna zette dat op beleefde en correcte wijze recht, zonder verwijt. Door verwijten verwijderen mensen alleen maar van elkaar!Er is echter ook kritiek die ronduit afbrekend is en vanuit vijandschap gegeven wordt. Hoe moeten we daarmee omgaan? Luther heeft eens gezegd: “Mijn ziel is te blij en te groot om de vijand te zijn van enig mens!” Het beste wat we kunnen doen, is om onmiddellijk voor de criticus te bidden. Daardoor verdwijnt de angel uit onze gekwetstheid. Het helpt ons om over verkeerde emoties overwinning te krijgen. Bitterheid mag niet de kans krijgen om zich in ons hart te nestelen.

Vervolgens is het Bijbelse advies: ‘Doe goed voor kwaad.’ Er is niets dat beter helpt. We overwinnen het verkeerde in de ander en in onszelf alleen door het goede!Zó kan God ook afbrekende kritiek gebruiken om ons te tuchtigen. God vormt ons dwars door onrechtvaardige omstandigheden heen. Het doet pijn, maar Hij wil ons leren te reageren als Jezus. Hij was nederig en zachtmoedig van hart. Hij werd geslagen en sloeg niet terug. Hij keerde de andere wang toe. Hij bad voor Zijn vijanden.*

Laten we deze tucht van God niet uit de weg gaan, maar er positief mee aan de slag gaan in ons leven!Els ter Welle* zie Matt. 5:44-48