Spreuken 4:14,15

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 24
‘Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij’ Spreuken 4:14,15Als u God liefhebt en uw eigen leven, kom niet op de weg van de goddelozen. Als u er toch op beland bent, ga geen stap verder! Het is een ernstige waarschuwing. Welke vriendschap verkeerde mensen ook voorwenden, vroeg of laat zullen zij u kwaad doen. Salomo zegt dan ook niet: “Houdt u op een behoorlijke afstand ervan, maar op grote afstand.” Hij zegt ook niet dat we in bepaalde omstandigheden niet met hen om moeten gaan. We moeten ten allen tijde het gezelschap van mensen mijden die er een genoegen in hebben om te zondigen! We kunnen niet met vuur spelen zonder ons te branden.In het volgende vers (16) zien we dat zonde verslavend is: ‘De goddelozen kunnen niet slapen, wanneer zij geen kwaad kunnen doen.’ Als zij niet zondigen, zijn ze onrustig, zoals een alcoholverslaafde onrustig is wanneer hij niet kan drinken. Wie geproefd heeft van de zonde, wil steeds meer.

Iemand zei tegen mij: “Ík wilde gewoon plezier in mijn leven hebben.” Het werd een desillusie. Zij wilde zich uitleven in plaats van leven. Ze begaf zich in verkeerde kringen en raakte erin vast. Als wij ons verzetten tegen God, dan verzetten we ons tegen ons eigen geluk.
Spreuken 5:22 zegt: ‘Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val, hij raakt verstrikt in de koorden van zijn zonde.’

De ene zonde leidt tot de andere. De vrouw waarover ik sprak was getrouwd, maar ging geruime tijd vreemd met verschillende mannen. Om het verborgen te houden, loog ze veelvuldig. Om de onrust over alles de baas te kunnen, dronk ze meer dan verantwoord was. En zo raakte ze in grote psychische nood.De kracht van de zonde is niet gering. Als je erin verstrikt raakt, kun je het niet zomaar van je afschudden. Maar prijs de Heer, Hij kan ons radicaal bevrijden van de boze die achter al het kwaad aanwezig is! En dat deed God in het leven van deze jonge vrouw! Ze riep tot de Heer in haar benauwdheid en Hij redde haar!

Wat God voor haar kon doen, kan Hij ook voor U!Els ter Welle