Spreuken 4:18,19

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 26
‘Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg van de goddeloze is als duisternis, zij weten niet waarover zij kunnen struikelen’ Spreuken 4:18,19Hier zien we twee wegen. De één is zeer aantrekkelijk, vol licht en leven. De ander is afschrikwekkend, vol duisternis en gevaar. We moeten kiezen welke weg we willen gaan. Voor een leven mét God of zonder God.

Maar kunnen we eigenlijk wel kiezen. Is onze wil wel vrij? Ja en nee. Met de zondeval is de hele menselijke persoon aangetast, ook de wil. Maar niet zo, dat wij niet meer de goede weg zouden kunnen inslaan. Overal in de Bijbel worden we opgeroepen om voor het goede te kiezen. En God wil daaraan meewerken! Hij kan het willen in ons zodanig beïnvloeden*, dat het voor ons mogelijk wordt voor Hem te kiezen.

God heeft ons geschapen met de macht om te kiezen. Hij had ons ook zo kunnen maken dat we alleen de goede weg zouden kunnen bewandelen. Maar wie kiest, moet twee kanten op kunnen en niet slechts één. Dan zouden we geen wil hebben. Dan zou onze relatie met God niet op basis van vrijheid en liefde zijn geweest.Nam God daarmee niet een enorm risico? Ja. Hij wist dat wij Zijn hart konden breken.

Maar ouders wagen hetzelfde wanneer zij een kind ter wereld brengen. Hun kind kan immers ook de goede, zowel als de verkeerde weg inslaan? Ze zijn echter vastbesloten om zich één te maken met het leven van hun kind in vreugde en verdriet. Vaak betekent dat een kruis. Maar ouderschap aanvaardt dat kruis!

Zo is het ook met God. Onze schepping betekent, dat God Zich vereenzelvigt met ons leven. Hij maakt onze zorgen tot Zijn zorgen, onze zonden tot Zijn zonden en onze vreugde tot Zijn vreugde! De schepping van de mens betekende letterlijk een kruis voor God. Maar Hij waagde het. Liefde kon niet anders.**Het Vaderhart van God gaat naar u uit! God heeft u zó lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven aan het kruis, opdat u niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wie kiest er, o verdwaasde, voor het leven de dood?Els ter Welle* Fil. 2:13

** Vrije en verkorte weergave van blz.23, Triomferend leven, E.S. Jones.