Spreuken 4:2-4a (I)

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 14
Spreuken‘Ik geef u goede leer; verlaat mijn onderwijzing niet. Want toen ik nog als zoon bij mijn vader was, teder en een enig kind voor het aangezicht van mijn moeder, onderwees hij mij.’ Spreuken 4:2,3,4aSalomo onderwees zijn eigen kinderen. Hij liet het niet over aan een van de vele leraren waarover hij kon beschikken, maar hij deed het zelf. Net zoals zijn vader David het zelf deed. Het was in Israël de gewoonte. Zo gauw een kind kon praten, vertelde de vader het de prachtige verhalen van de Schrift en onderwees hij het de wet.

In Psalm 78 zien we die opdracht van God aan vaders op indrukwekkende wijze verwoord:

‘Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons verteld hebben, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij heeft gewrocht. Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israël, die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgend geslacht die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen.’Een vader moet deze taak niet geringschatten. Hij mag de geestelijke opvoeding niet alleen overlaten aan zijn vrouw. De Bijbel leert dat vaders hierin het voortouw moeten nemen. God gebood de vaders hun kinderen te leren! Ik kan het belang hiervan niet genoeg benadrukken. Natuurlijk spelen moeders een niet te vervangen rol. Zij gaan over het algemeen meer met de kinderen om en zullen veel gelegenheid hebben om informeel over het geloof te praten. Maar er is ook een formele kant aan het onderwijs. Niets mooier dan een vader die samen zit met zijn kinderen om hen de Bijbel te onderwijzen. Het geeft het vaderschap een prachtige glans! Daarbij wordt hij geroepen om een levend geloof over te dragen en geen dode leerstellingen. Laat hij met warmte en gloed vertellen over de geweldige daden van God in de geschiedenis, maar ook vanuit zijn eigen leven!Als u bezig bent met de geestelijke opvoeding van uw kinderen, weet dan dat u dat niet alleen doet voor uw kinderen, maar dat u bezig bent een stempel te zetten op een heel nageslacht!Els ter Welle