Spreuken 4:23 (II)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 4
Spreuken‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen van het leven.’ Spreuken 4:23Het hart is het belangrijkste orgaan in ons lichaam. Het pompt het bloed door alle aderen en voorziet daardoor het hele lichaam van zuurstof. Zo is ons innerlijke hart de grote stuwkracht die al ons spreken en handelen voorziet van brandstof. Alle daden in ons leven komen voort uit ons hart. Matteüs 15:19 zegt: ‘Uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.’ Er is geen zonde die niet eerst in ons hart is begonnen.
Hudson Taylor, de zendingspionier die China heeft opengelegd voor het evangelie, zat eens met een jonge zendeling aan een tafel in een restaurantje. Hij schonk een glas water in en sloeg toen hard op de tafel. Het water spatte alle kanten op. Toen zei hij: “Zo zal er door veel tegenslagen en moeilijkheden ook hard op de tafel van jouw leven worden geslagen. Maar besef, wat er dan bij jou uitkomt, is niets anders dan wat er in zit!”Wat spat er uit uw hart bij verdriet en problemen? Bent u uzelf tegengekomen in moeilijke omstandigheden? Ik wel. Soms denken we dat God het niet erg zal vinden, dat we in zware tijden onverantwoord reageren. God heeft er wel begrip voor, maar zonde blijft zonde. We kunnen niet de schuld geven aan iemand anders of aan de omstandigheden. Wij zijn fout. En het is verlossend als we onze zonden belijden! Want dan is God getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheden*. Wisten alle mensen dat maar! Zovelen zouden daardoor bevrijd worden van een zware last en uit de knoop raken waarin ze verstrikt zijn geraakt.Echter… God reinigt geen excuses, maar alleen oprecht beleden zonden. Laten we eerlijk zijn tegenover onszelf, niet alleen in grote lijnen ons hart onderzoeken, maar ook in detail. Het zijn niet de leeuwen in Afrika die de meeste slachtoffers maken, maar de muskieten!

Een gereinigd hart kan door de inwoning van de Heilige Geest worden tot een fontein, die springt ten eeuwige leven**.Els ter Welle* 1Joh. 1:9

** Joh. 4:14