Spreuken 4:23 (III)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 5
Spreuken‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen van het leven.’ Spreuken 4:23Een dokter zei eens: “Veel van mijn patiënten hebben niets bijzonders, behalve verkeerde gedachten.” Het Hebreeuwse woord voor ‘hart’ kan ook vertaald worden door ‘hoofd’. Hart en hoofd zijn nauw verbonden met elkaar. Als u uw hart wilt bewaren, moet u boven alles uw denken bewaken. Uw gedachten bepalen uw leven.

Als onreine, angstige, boze of oneerlijke gedachten aankloppen aan de deur van uw hart, dan is het zaak ze zo snel mogelijk te verjagen! Dat kost worsteling. Als u ze de voordeur uitstuurt, komen ze vaak de achterdeur weer binnen. Corrie ten Boom zei altijd: “Als de boze bij mij aanbelt, vraag ik Jezus om open te doen.”De beste remedie is om uw hoofd en hart te vullen met goede gedachten. Het (hardop) lezen van de Bijbel is daarbij een machtig middel. Gods woord is anders dan ieder ander woord uit welk magnifiek boek dan ook. Het is n.l. levend en levendmakend! Het is bovendien krachtig, in staat om verkeerde gedachten in uw hoofd met vlag en wimpel te overwinnen! Het is ook een tweesnijdend zwaard. U kunt dit alles lezen in Hebreeën 4:12. Gods Woord keert ons soms binnenste buiten en brengt de meest verscholen gedachten aan het licht. Het snijdt in ons hart, maar tegelijk vertroost en verbindt het de verwonde ziel.

Het Woord, maar ook het gebed is een sterke hulp om ons innerlijke hart te beschermen. Als we alle zorg, moeite en strijd telkens in gebed bij de Here brengen, dan zal de vrede van God ons hart en onze gedachten bewaren in Christus Jezus.*

In het gevecht om uw hart te behoeden is het best mogelijk dat u eens het onderspit delft. Verlies dan de moed niet. De oorlog is dan nog niet verloren! Als een varken in de modder terecht komt, geniet hij ervan en blijft erin rondwentelen, een schaap begint te blaten en zorgt dat het er zo snel mogelijk uit komt. Overwinnend leven is niet foutloos leven. Het is wel een leven dat er krachtig naar streeft om meer en meer te worden als Jezus!Els ter Welle* Fil.4:6,7