Spreuken 4:23 (IV)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 6
Spreuken‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen van het leven.’ Spreuken 4:23In de bergrede zegt Jezus: Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd’.* Jezus verlegt de schuld van de uiterlijke daad, naar de innerlijke gedachte. Een wellustige blik naar een andere vrouw kan tot een zondige daad leiden, maar is op zichzelf ook zonde.

Job snapte dat. Hij zei: ‘Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen: nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken’**. Hij stond het zijn ogen niet toe. Hij wilde niet tot onreine verbeelding komen en een stap verder: tot onreine begeerte. Hij bewaakte zijn hart vanaf de eerste stap. Waren alle mannen (en vrouwen) maar zo wijs!In de bergrede staat ook: ‘Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien’.***

Als het hart rein is, wordt het geestelijk oog helder. Dan kan de Here, die rein is, zich aan ons openbaren. Hem zien op aarde, is een hemel op aarde. Hem zien in de hemel, is de hemel der hemelen!

Maar… de keerzijde is, dat de onreinen van hart de Here niét zullen zien.
Het is de tegenwoordige tendens om te denken: ‘het zal wel niet zo’n vaart lopen met de hel’. Je hoort er ook bijna niet meer over preken. Maar we moeten heel reeël vrezen voor de toorn en vloek van God als ons hart onrein is.

Laten we er ernst mee maken, lieve mensen en eerlijk zijn tegenover onszelf en God. Laten we de moed hebben om onszelf recht in de ogen te zien, zonder dat we ons schoon praten. God kent ons hart door en door. Dat hoeft niet angstig te zijn. Want Hij is uit op ons behoud. Jezus kwam op aarde om zondaren te redden. Dat is de blijde boodschap! Door Zijn bloed kunnen we totaal gereinigd worden. Hoe groot ook onze zonden, nog groter is zijn genade!Augustinus bad voor zijn bekering: Heer, maak mij rein, maar vandaag nog niet. Ik zou u willen vragen om zonder uitstel te bidden: ‘Here Jezus, zuiver de geheime plekken van mijn hart en maak mij rein vanaf vandaag, amen.’Els ter Welle* Matt.5:27,28

** Job 31:1

*** Matt. 5:8