Spreuken 4:23 (IX)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 12
Spreuken‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven.’ Spreuken 4:23Ik wil nog één grote vijand van het hart onder de loep nemen: boosheid. Nu moet ik eerst een misverstand uit de weg ruimen. Boosheid is in zichzelf niet verkeerd. Het is een emotie die God aan ons heeft gegeven. En Hij kent Zelf deze gemoedsbeweging ook. Er staat veelvuldig in de Bijbel dat Hij toornt. Er zijn zaken waar God boos over is. Jezus ook. Hij maakte een zweep van touw en joeg de mensen uit de tempel en smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep: “Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!”Paulus zegt: “Wordt toornig en zondigt niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geeft de duivel geen voet.”* We worden gepikeerd en koken over. We worden op onze tenen getrapt en reageren heftig. Of we vliegen op om een speldenprik. Dán is boosheid zondig. En het gaat erom dat we daar ons hart voor bewaren. De wortel van die toorn zit in ons eigen ik.

Stanley Jones zegt kernachtig: “Onze boosheid mag alleen de zonde gelden en wel zonde tegenover anderen en niet tegenover onszelf. Goede boosheid is innerlijk gekwetst zijn bij het onrecht anderen aangedaan. Slechte boosheid is persoonlijke wrok en daardoor worden we ten gronde gericht.”**We worden allemaal wel eens kwaad door een belediging aan ons adres. Dat is menselijk. Paulus’ advies is dan: “Zorg ervoor dat je er zo gauw mogelijk vanaf komt. Word weer rustig en kalm vóór de nacht.”

Hoe langer we boosheid toelaten in ons hart, hoe moeilijker zij verdwijnt. Zij die erin volharden, laten de duivel toe in hun binnenste. Toorn kan opkomen in het hart van een wijs man, maar hij kan alleen rusten in het hart van een dwaas.

Nee, u moet boosheid niet onderdrukken, maar u ervan bevrijden. En dat kan door erover te praten met een vertrouwenspersoon én door te vergeven! Laat Jezus toe in uw leven en geef uw ‘eigen ik’ radicaal aan Hem over! Dan verdwijnt de angel uit uw kwaadheid. Een boos hart is nooit gelukkig!Els ter Welle* Efeze 4:26,27

** Triomferend leven.