Spreuken 4:23 (VI)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 8
Spreuken‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen van het leven.’ Spreuken 4:23Van alle dingen die de harmonie van ons hart kunnen verstoren, is angst de gevaarlijkste en de machtigste. Er is een angst die nuttig is, die dient om ons te beschermen. Maar alle andere angst werkt verlammend. De hamvraag is: hoe komen we er aan en hoe komen we er van af. Soms wortelt het in ervaringen van de jeugd. Als we nare dingen meemaken dan zal onze geest proberen ze te vergeten. Als dat gebeurt zonder dat we het echt overwonnen hebben, kan het in ons onderbewuste allerlei schade veroorzaken, zoals nervositeit, onrust en angst.Ik heb zelf in een periode, tijdens de eerste jaren van ons huwelijk, enorm getobd met een niet te beredeneren angst om alleen te zijn. Ook bij mij zetelde het in een ervaring als kind. Als mijn man weg ging, besprong het mij. Ik kon het niet onderdrukken of proberen te vergeten. Ik deed het enige wat een mens in zo’n situatie moet doen: ik ging op mijn knieën om te bidden. Maar dat hielp ook niet, tenminste niet meteen. Mijn man zorgde in die periode ervoor dat ik niet alleen was. We forceerden niets, maar legden ons er ook niet bij neer. Langzamerhand hebben we het, in kleine stappen, overwonnen. God nam uit mijn innerlijk bewustzijn alle angst weg!Een jaar later kregen we huize ‘In de Ruimte’ ter beschikking om te wonen en om onze bediening uit te voeren. Het was een eenzaam gelegen, in het groen verscholen landhuis. We hadden er drie jaar voor gebeden. Maar toen we het kregen, droomde ik een bange droom. Ik was alleen in dat huis en was ontzettend angstig. Ik werd met een vreselijk gevoel wakker. Ik pakte mijn Bijbel van mijn nachtkastje, sloeg het open en las:

‘Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden; Hij geeft uw gebied vrede.’

We hebben deze tekst op een houten bord geschilderd en een ereplaats gegeven in de hal van het huis. Maar vooral ook in ons denken.
God wees mij een weg uit de terreur van de angst. Hij wil dat ook bij u doen!Els ter Welle