Spreuken 4:23 (VII)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 9/10
‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen van het leven.’ Spreuken 4:23Een generaal ontwikkelde eens een gedurfde aanval. Een naaste medewerker uitte zijn twijfel over het plan en zei steeds: “Ik ben bang dat…, ik vrees dat…” Op een gegeven moment legde de generaal een hand op zijn schouder en zei: “Vraag nooit raad aan uw angsten.”

Misschien heeft uw hart geen last van extreme vrees, maar staat u wel angstig en onzeker in het leven. U bent bang om fouten te maken of te mislukken. U durft daarom niets te ondernemen en ook geen diepere contacten aan te gaan. U ziet overal moeilijkheden en gevaren en bij alles eerst de negatieve kant.Een broertje van bovenstaande is: minderwaardigheidsgevoel. Deze vorm van vrees plaagt alom de harten van mensen. Duizenden kruipen op handen en voeten door het leven door onzekerheid en een gebrek aan gezond zelfvertrouwen.

Het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven.* Ze sluipen ongemerkt binnen en vaak herkennen we ze niet eens als verkeerd. Ze doen echter een hoop kwaad in ons leven. Als we ze toelaten in ons hart, verdwijnt de vrijheid en blijheid in Christus. En daarom moeten we deze ondieren vangen! Maar hoe?

Romeinen 12:2 geeft de volgende opdracht: ‘Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.’

2 Korintiërs 10:5 zegt: ‘We maken iedere gedachte krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen.’

Het is moeilijk om negatief denken te veranderen, maar erin blijven is zwaarder. Soms is het goed om het hardop een halt toe te roepen en daarbij de satan te bestraffen. Laten we bovendien ons hart boordevol geloof vullen. Leer geloofsopbouwende teksten uit uw hoofd, zoals: ‘Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft’; ‘Zie, Ik ben met u alle dagen’; ‘Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn’.Het is een geestelijke strijd, waarin we gelukkig niet alleen staan. Onze hemelse Bruidegom, de Here Jezus, staat ons terzijde. Hij heeft ons lief en heeft Zichzelf prijs gegeven om van ons een stralende bruid te maken, zonder vlek en rimpel, zodat we klaar zijn voor Zijn komst!** Wilt u Hem daarvoor de ruimte geven?Els ter Welle* Hoogl. 2:15

** Ef. 5:25-27