Spreuken 4:24

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 13
Spreuken‘Doe de verkeerdheid des monds weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u.’

Spreuken 4:24 (St.Vert.)Jaren geleden las ik een sterke uitspraak in een christelijk tijdschrift, dat de gemiddelde mens om de acht minuten liegt. Het zou dan gaan om dingen als: ‘Sorry dat ik te laat ben, terwijl het u eigenlijk niet uitmaakt. En als iemand vraagt, hoe gaat het er mee, zegt u: ‘prima’, terwijl het niet zo is. Hoewel het me wat overdreven lijkt, ben ik ervan overtuigd dat we vaker dan ons lief is, dingen zeggen die net niet kloppen of slechts bijna waar zijn. Een beetje draaien om onze zin te krijgen, de woorden van een ander net iets anders overbrengen omdat het ons voordeel brengt, uit gemak slechts de halve waarheid vertellen, de dingen net iets verdraaien om beter over te komen, overdrijven om indruk te maken, een negatief punt verzwijgen, als u wat wilt verkopen. Het is allemaal de waarheid verdraaien!En hoe is dat met een niet oprecht compliment? Het is in onze tijd ín om aardig te zijn ook als het niet waar is. We doen het om iemand een goed gevoel te geven. Maar we zetten hem of haar wel op het verkeerde been. Wijsheid is eerlijk! Hier zijn we dan op een gevoelig punt aangekomen. Want hoe kun je vriendelijk en liefdevol zijn en iemand toch de waarheid vertellen?

Kijk naar Jezus. Hij gebruikt tegen sommige mensen beslist geen zoete stroop. Hij zegt tegen de huichelachtige Farizeeën: “Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de hel?” Maar Hij is zeer zachtmoedig tegen een mens in nood. De overspelige vrouw spreekt Hij vrij door te zeggen: “Gaat heen, maar zondig niet meer.” Hij confronteert de onwaarachtige mens (uit liefde!), maar Hij verbindt de gewonde ziel. En het laatste doet Hij nooit ten koste van de waarheid. De enige manier om te genezen, is door liefde én waarheid!Waarom is het zo belangrijk om echt en oprecht te zijn? Draaierijen geven verwarring, ze schaden onszelf en de ander. Bovendien staan leugens (ook de kleine) het contact met onze naaste in de weg. De enige manier, opdat de ander ons kan leren kennen, is door een eerlijke en open communicatie. Kennen en gekend worden is een grote voorwaarde voor een betere relatie met uw man, vrouw, kinderen en vrienden. De waarheid maakt vrij, maar geeft ook gemeenschap!Els ter Welle