Spreuken 4:25

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 16
Spreuken‘Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.’
Spreuken 4:25Het is ruim 40 jaar geleden dat wij een jeugdweekend hadden in een villa in Vaassen. Mijn man behandelde de Pelgrimsreis van John Bunyan aan de hand van een prachtige diaserie. Eén plaatje daarvan kan ik nu nog op de lenzen van mijn ogen terughalen: twee grote leeuwen die aan weerszijden van de weg liggen waar Pelgrim loopt, klaar om hem te bespringen. Hij wordt doodsbang en maakt aanstalten om te vluchten. Maar dan klinkt er een stem: ‘Vrees niet, blijf midden op het pad lopen, kijk rechtuit, laten je ogen niet afdwalen naar die verscheurende dieren. Al bevende en vrezende gehoorzaamt Pelgrim. Als hij er veilig doorheen is, klapt hij in zijn handen van vreugde. Dan pas ziet hij dat de leeuwen aan een ketting liggen.In Matteüs 6:22 staat: ‘De kaars van het lichaam is het oog; indien dan uw oog enkelvoudig is, zo zal uw gehele lichaam (leven) verlicht wezen.’ Enkelvoudig betekent zuiver, onvermengd, op één ding gericht zijn. Pelgrim had constant het eind van zijn reis in het oog. Zijn ogen waren rechtuit. Hij keek niet opzij. Met vallen en opstaan en met de hulp van allerlei mensen onderweg en van God, trotseert hij gevaren en verzoekingen, ontmoedigingen en onmogelijkheden. En uiteindelijk bereikt hij het grote doel van zijn reis: de stad met fundamenten, het nieuwe Jeruzalem.Wat wilt u bereiken? Waarnaar streeft u? Waar zijn uw ogen op gericht? Probeert u allerlei doelen in uw leven te realiseren en daarnaast wilt u ook God wel dienen? Bedenk dan dit: Niemand kan twee heren dienen. Want hun opdrachten zullen op een zeker moment strijdig zijn met elkaar. Laat uw streven enkelvoudig zijn. Al uw subdoelen moeten het hoofddoel dienen! Zo kunnen we niet God dienen én de Mammon. Er staat niet dat het niet samen moet gaan, maar het kán niet samen gaan. Ook kunnen we niet leven voor de eer van God en tegelijkertijd gericht zijn op het applaus van mensen. We kunnen niet voor onszelf leven én voor de Here, onmogelijk. Laten we kiezen voor God en Zijn loopbaan lopen met vastberadenheid*). En bij onze keuze blijven. Dat is rechtuit zien en voorwaarts blikken ten top!Els ter Welle*) Hebr. 12:2