Spreuken 4:4b

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 18
Spreuken‘Onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt leven’ Spreuken 4:4bMijn man en ik hebben in de zeventiger jaren een aantal jaren seminars gegeven voor zondagsschoolwerkers van de Evangelische Koptische kerk in Egypte. We hebben onze ogen uit gekeken in dat bijzondere land. Het was er vooral vol, heel vol. Overal wemelde het van mensen. De auto’s reden er chaotisch door elkaar heen. Door de open raampjes schreeuwden de chauffeurs tegen elkaar om voorrang. Er waren wel verkeersregels, maar men hield zich er niet aan. Het gevolg was dat er bijna geen auto was zonder deuk.Verkeersregels ervaren we niet altijd als positief. We kunnen niet doen en laten in het verkeer wat we maar willen. Flitspalen registreren nauwkeurig, zelfs kleine overtredingen. Lastig, maar sinds we in Egypte zijn geweest, zijn we heel blij dat we in een land leven waar we geacht worden de verkeersgeboden te houden. Het geeft veiligheid, maar ook vrijheid!

Veel mensen denken dat Gods wet onze vrijheid belemmert. Ze hebben niet door dat juist door Gods geboden te doen, onze vrijheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd wordt.Salomo zegt tegen zijn kinderen en over hun hoofden heen, ook tegen ons: Ik wil graag dat jullie leven! En dat kan alleen als jullie kiezen om mijn geboden te onderhouden. Salomo onderwees de Torah. Dus zijn geboden waren Gods geboden! De Here maakte ons en weet precies wat bij ons wezen past. Zijn wetten zorgen ervoor dat we rijk en zinvol kunnen leven en dat we beantwoorden aan het doel van ons bestaan.Spreuken 9:12 zegt: “Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen welzijn.” We zullen er persoonlijk wel bij varen als we wijs wandelen in deze wereld, door ons te houden aan Gods geboden. Het bewaart ons voor het kwade (4:6), het zal ons eer geven. (4:8), het zal ons lichaam goed doen (4:10) en onze ziel (4:9). God heeft zijn geboden niet gegeven om ons dwars te zitten, maar puur uit liefde voor ons. Hij wil dat we zullen Leven met een hoofdletter!Els ter Welle