Spreuken 4:5

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 17
Spreuken‘Vergeet niet en wijk niet af van de woorden van mijn mond’ Spreuken 4:5Mijn man en ik hebben vaak geluisterd naar de preken van een evangelist die een groot zendingswerk leidt in Zuid-Afrika. Het viel ons op dat hij niet aarzelt om bepaalde belangrijke zaken keer op keer, steeds opnieuw te onderwijzen. Wij vroegen hem waarom hij dat doet. Het antwoord was: als je een spijker in de muur wilt slaan, dan geef je de spijker niet één tik, maar zoveel er nodig zijn om hem erin te krijgen.En dat is wat Salomo ook doet. In hoofdstuk 4 herhaalt hij, met een rijke woordenschat, wat in de voorgaande hoofdstukken al aan de orde is geweest. Hij roept opnieuw op om te luisteren naar zijn woorden, die Gods woorden zijn en ze niet te vergeten. Hij weet dat de geest van de mens niet in staat is in één keer zaken die van levensbelang zijn, in zich op te nemen. Er moet vaak heel veel weerstand bij de mens overwonnen worden. En daarmee doet hij wat staat in Deuteronomium 6:6,7: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken.”Inprenten is wat anders dan indoctrineren. Als we kinderen met dwang opleggen om te geloven en het geloof bij ons slechts een kwestie van verstand is, zal ons onderwijs averechts werken. God moet in ons leven alles zijn. Heel ons wezen moet erbij betrokken zijn. Gods Woord moet ons hart beroeren. Dan pas kunnen we onze kinderen en anderen onderwijzen, zodat er een blijvende indruk achterblijft!

Het christelijk geloof is iets anders dan het gehoorzamen aan wetten. Het is een zaak van relatie. Het gaat om liefde voor God en voor Jezus! Alleen door het kanaal van liefde voor God en de ander, kunnen we Gods Woord overdragen. En van daaruit is het van levensbelang om kinderen de principes van de Bijbel in te prenten. Elk kind heeft dat nodig! Niemand weet automatisch hoe hij of zij moet leven. Als we op goed geluk leven, worden we niet gelukkig.Els ter Welle