Spreuken 4:7

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 18
Spreuken‘De wijsheid is het voornaamste’ Spreuken 4:7Wat moet voorrang krijgen? Wat heeft prioriteit? Het is allemaal afhankelijk van wat het belangrijkste is in ons leven, want dat heeft onze grootste zorg en aandacht nodig. Het is echter nog niet zo eenvoudig om dat in de praktijk ook waar te maken. Het leven is vaak een wirwar, waardoor het voornaamste in ons leven ondersneeuwt. We moeten altijd opnieuw weer keuzes maken waarbij we goed moeten beseffen dat het goede de vijand is van het beste.De Statenvertaling zegt treffend: “Wijsheid is het voornaamste.” En dat heeft David er bij zijn zoon ingeprent. Het is dan ook geen wonder dat Salomo, toen God hem vroeg wat hij van alles het meest begeerde, zei: “Heer, geef mij een wijs en verstandig hart.” En God gaf het hem.Als nieuwtestamentische christenen mogen we weten dat in Christus alle schatten van de wijsheid verborgen zijn. Wat geweldig is dat! Alle wijsheid is in Hem te verkrijgen. Maar niet zó dat we er zelf niets voor hoeven te doen. We moeten het ook verwerven (vers 5, 7), ons er voor inspannen. En het belangrijkste daarbij is dat we Jezus en Gods Woord de voorrang geven. Om dat te realiseren moeten we soms radicaal het roer omgooien en moet er een andere aanpak komen, zodat het voornaamste weer de eerste plaats gaat krijgen in ons leven.En als we wijsheid verkregen hebben, moeten we haar niet verlaten en niet vergeten, maar haar vasthouden als een kostbaar juweel en het nooit uit onze handen laten vallen of laten roven (vers 4,5,6).

Houdt de wijsheid hoog, verkies het boven alles wat in de wereld is! Heb haar lief, omhels haar (vers 6,8). Geloof moet een lust zijn en geen last. Geen dwang maar liefde.Jezus is de wijsheid van God en door God voor ons tot wijsheid gemaakt! Wij zijn dwaas, blind en onwetend, maar Hij is voor ons geworden: wijsheid. Het dwaze van God, is wijzer dan de mensen. Dat is wat Paulus predikte!Els ter Welle