Spreuken 5:15

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 13
‘Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput.’
Spreuken 5:15


Tegenover de vreemde vrouw staat in dit hoofdstuk van Spreuken steeds de eigen vrouw. De eigen vrouw wordt in de Bijbel ook wel de wettige vrouw * of de vrouw van uw verbond ** genoemd.
Maar in onze tijd trouwt men steeds minder. De voorkeur gaat vaak uit naar samenwonen. En heel veel mensen denken dat het verschil met een huwelijk niet zo groot is. Dietrich Bonhoeffer verwoordde het onderscheid voortreffelijk:

‘Huwelijk betekent meer dan alleen liefde voor elkaar. Het is van hoger rang en heeft hoger gezag. Want het is een heilige instelling van God, waardoor Hij Zijn mensheid tot het einde der dagen wil bewaren.
In uw liefde bent u beiden alleen op de wereld; in het huwelijk echter zijt gij een schakel in de keten van geslachten, die God doet komen en gaan tot Zijn eer, en die Hij roept tot Zijn rijk.
In uw liefde bestaat slechts de hemel van uw eigen geluk, maar door het huwelijk wordt u een nieuwe verantwoordelijkheid opgelegd tegenover wereld en mensheid.
Uw liefde is uw persoonlijk bezit, maar het huwelijk gaat boven het persoonlijke uit, het is een roeping en een ambt.
De echtelijke liefde is dus nog niet het huwelijk zèlf. Het huwelijk zèlf geeft aan de liefde een objectieve geldigheid. En dat geschiedt, wanneer man en vrouw in vrije wil en verantwoordelijkheid zich door een officiële belofte van wederzijdse trouw voor het hele leven aan elkaar verbinden.
Het is nodig om daarop in onze tijd grote nadruk te leggen, omdat er een algemene miskenning en verachting bestaat van het institutionele. Men meent zo vaak, dat alleen het persoonlijke, eigene en doorleefde van waarde is: het overige is alleen maar beperking, belemmering en bedreiging van de vrije, levende persoon. De voorkeur gaat uit naar los-vaste verbanden, naar het spontane, impulsieve en onmiddellijke. Hoe verwoestend is deze levensinstelling voor volk en samenleving: hoe ondermijnend voor huwelijk en gezin, kerk en staat!’


Dietrich Bonhoeffer was een Duitse theoloog, die heel erg betrokken was bij de verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1933 nam hij deel aan de strijd van de belijdende kerk tegen het nationaalsocialisme. Hij werd in 1943 gearresteerd en in 1945 opgehangen. Hij had veel ‘verlichte’ ideeën, maar hoe verrassend helder brengt hij dit onder woorden!

Els ter Welle

* Mal. 2:14
** Spr. 2:17