Spreuken 5:18

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 8
‘Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw van uw jeugd.‘
Spreuken 5:18

Er zijn mensen die denken dat het uitbannen van seksuele drang in je leven, het toppunt van geestelijkheid is. Je hebt dan de vleselijke begeerte in je leven overwonnen. Seksualiteit is echter een natuurlijke behoefte, het is een geïntegreerd deel van ons. Dus moeten we het niet verwarren met de begeerte van het vlees. De Bijbel bedoelt met het vlees het zondige karakter van de mens. Dát moet worden gekruisigd. Maar van seksualiteit mogen we genieten.

God schiep de seksuele drang in ons en zorgde ook voor de mogelijkheid om deze behoefte te bevredigen. Paulus schrijft: ‘Met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Weiger elkaar de gemeenschap niet, opdat de satan u niet verzoeke wegens gemis van zelfbeheersing.’*
In de eerste christengemeenten waren er mensen die bepaald voedsel en het huwelijk wilden verbieden. Maar Paulus zegt dan: ‘Alles wat God geschapen heeft, is goed, niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt.’** Mooi is dat! De echtelijke gemeenschap krijgt een extra dimensie als we het als een geschenk van God ontvangen. Als in een huwelijk, vrijen samengaat met God danken, buigt de hemel zich neer en wordt dit aardse gebeuren tot een hemels gebeuren.

Wie vreugde ervaart in het eigen huwelijksleven, zal in het algemeen minder bloot staan aan verleiding en de omgang met een vreemde man/vrouw niet begeren.
Maar als het eigen huwelijk op seksueel gebied niet goed functioneert, is de verleiding groot om andere uitlaatkleppen te zoeken. Jezus zegt hierover: ‘Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u.’***
In de praktijk kan dat betekenen: verander uw baan, zeg internet op, houd grote schoonmaak in uw boekenkast, breek met verkeerde vrienden. Als het huwelijk en het eeuwige leven u lief is: kap de verleiding af. Wees radicaal!
Maar ook: zoek hulp om de seksuele relatie in uw huwelijk te herstellen. Leg u er niet bij neer als het niet goed loopt! Seksualiteit heeft het huwelijk nodig, maar het huwelijk heeft ook seksualiteit nodig!

Els ter Welle

* 1Kor. 7:1-5
** 1Tim. 4:4
*** Matt. 5:27-31