Spreuken 5:19,20

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 11
‘Laat uw vrouw alleen van jou zijn en deel ze niet met een vreemde.’
Spreuken 5:19,20 (Het Boek)<,/b>

Waarom wil God dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk plaatsvindt? Is dat niet erg bekrompen, kleinburgerlijk en vreselijk streng? Waarom beperkt God ons zo?
U moet dan wel bedenken dat geslachtsgemeenschap het mooiste en het intiemste is wat twee mensen elkaar kunnen schenken. Het is de hoogste vorm van menselijke relatie. Althans zo heeft God het bedoeld. Maar de seksuele liefde die zoveel bevrediging en geluk kan geven, brengt ook alom eindeloos veel verdriet. Zoveel literatuur, muziek, films en toneelstukken, vertolken de sterke gevoelens van de liefde, maar ook de heftige emotie, het intense drama van de liefde die zich bedrogen en misbruikt weet. Dáárom stelt God hoge normen aan seksualiteit. Hij wil ons beschermen.

Deze innige vorm van gemeenschap moet boven alles uit geïnitieerd en gedragen worden door ware liefde. En echte liefde verlangt te geven. Het zegt: jij bent de enige, voor jou wil ik alles opgeven, voor jou wil ik er altijd zijn. Ik zal eerlijk en open tegen je zijn. Jouw geluk staat voor mij voorop. Ik wil alles met je delen, je respecteren, ik wil naar jou luisteren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Bij jou wil ik altijd blijven…
Liefde bindt zich aan de toekomst en houdt trouw in. Of wilt u van de ander in de bloeitijd van zijn of haar leven houden en genieten, maar voor de toekomst weet u het nog niet? Dat is wreed! Dan biedt u de ander niet de veiligheid en geborgenheid die nodig is voor een optimale beleving van de liefde.
Dáárom heeft God het huwelijk ingesteld als een verbond voor het leven, waarbinnen een paar vrij en veilig mag genieten van deze prachtige gave van God.

Walther Trobisch geeft een prachtig voorbeeld. ‘Je kunt een parachute niet uit proberen door van een dak van een huis, een brug of uit een hoge boom te springen. In zo’n korte tijd en van zo’n geringe hoogte opent een parachute zich niet. Je moet vanuit een vliegtuig springen, wil zo’n parachute zich ontplooien en je dragen. Zo is het ook met de liefde. Je moet je op de hoogte van een huwelijk bevinden. Binnen de totale liefde die alle levensgebieden omvat, ontplooit zich ook de seksuele liefde.*

Els ter Welle

* Walter Trobisch, Ik had een meisje lief, blz.10