Spreuken 5:21

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 16
‘Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.’
Spreuken 5:21


Op oude gerechtsgebouwen vindt men vaak een afbeelding van Vrouwe Justitia. Ze is een geblinddoekte figuur, met in haar ene hand een zwaard en in de andere een weegschaal. De blinddoek betekent dat zij onpartijdig en onafhankelijk is. Het zwaard staat voor het vonnis dat uitgesproken wordt. Maar de weegschaal betekent dat voordat ze tot een oordeel overgaat, ze nauwkeurig weegt, ze alles zorgvuldig bekijkt, goed luistert, over alles nadenkt. Pas daarna beslist ze.
Maar - dat moet duidelijk zijn - het oordeel van aardse rechters is feilbaar! Er zijn mensen die jaren in de gevangenis hebben gezeten terwijl ze onschuldig waren. In sommige landen is de rechtspraak vreselijk corrupt en alles behalve onpartijdig. Mensen worden zonder vorm van proces gestraft, mishandeld en gedood.

God is de Enige die weegt met een zuivere weegschaal.* Hij alleen heeft een onfeilbaar oordeel. Hij is nooit vooringenomen. Hij is absoluut rechtvaardig. Hij kan niet misleid of bedrogen worden. Al doen we de dingen nog zo onzichtbaar en bedekken we ze nog zo behendig, God ziet het. En wat ik zo geweldig vind: Hij ziet het in het ware licht!
Iemand vertelde me onlangs dat in zijn kennissenkring iemand zelfmoord had gepleegd. Zijn commentaar was erg kort door de bocht. Wíj zien de buitenkant en staan dan snel klaar met ons oordeel. God doet dat anders.
David zegt: ‘Zijn oogleden proeven de mensenkinderen.’** De Here houdt met alle situaties van ons leven rekening. Hij gaat nauwkeurig na hoe het gekomen is, dat we handelden zoals we gehandeld hebben. Hij kent de oorzaak en het gevolg. Hij doorziet het. Hij begrijpt het. De zwaar beproefde Job zegt: ‘O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, en men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde! Ja, dan zou het zwaarder blijken dan het zand der zee; daarom waren mijn woorden ondoordacht.’*** Reken maar dat God dat doet!! Hij kent de verzachtende omstandigheden van ons leven. Verdriet is nooit een vrijbrief om te zondigen, maar het zal zeker bij de Here mee gewogen worden.

Boven alles uit: God wil niet veroordelen, maar graag herstellen. Daarom gaf Hij Zijn eniggeboren Zoon. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. U mag in oprecht berouw, met uw zonden tot Jezus komen. Dan komt Hij niet met verwijten, maar met vergeving!

Els ter Welle

* Job 31:6
** Psalm 11:4 (St. Vert.)
*** Job 6:2,3