Spreuken 5:3,4, 15,17

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 17
Spreuken‘De vrouw die niet de jouwe is, fluistert lieve woordjes met haar tong, maar trap er niet in… Drink water uit je eigen bron… laat ze alleen van jou zijn en deel ze niet met een vreemde.’ Spreuken 5:3,4,15,17 (Het Boek)We kunnen rustig stellen dat seksualiteit is ontsproten aan het ‘brein’ van God. Het is Zijn magnifiek idee. Toen de Here de mens maakte, maakte Hij hen man en vrouw, inclusief de seksuele organen en de bijzondere aantrekkingskracht tussen de beide geslachten. En toen Hij klaar was met het scheppen van hen, met alles erop en eraan, keek Hij met blijdschap naar hen en constateerde dat het zeer goed was.

Er is dus niets mis met seksualiteit op zich. Het is een reine, heilige gave van God. Het kwaad zit niet in het gebruik van iets dat van oorsprong slecht is, maar in het misbruik van iets dat zuiver en goed is. Daar spreekt Spreuken 5 over. De boodschap van dit hoofdstuk is: geniet uitbundig van je eigen vrouw (man). Maar blijf ver weg van de vrouw (man) die niet van jou is. De aantrekkingskracht kan groot zijn, als je er echter aan toegeeft, ruïneert het je!Seksualiteit is een sterke kracht, die God in ons heeft geschapen. Hooglied 8:6 zegt: ‘De liefde is zo sterk als de dood. Haar vuur brandt met hete vlammen, door de Here ontstoken.’ Het kan een leven zoveel geluk verschaffen, maar ook zoveel ongeluk, als ze verkeerd gebruikt wordt. Als seksualiteit gepaard gaat met liefde en trouw, is het de hemel. Maar zonder deze onontbeerlijke elementen is het de hel.

We kunnen het vergelijken met elektriciteit. In ongetemde vorm (als bliksem) kan deze natuurkracht in enkele ogenblikken een huis in vlammen doen opgaan. Maar als dezelfde kracht wordt beheerst en in de juiste banen geleid, kan het een heel huis verwarmen en verlichten!In onze tijd is de morele verleiding heel groot. De ‘vreemde’ vrouwen zijn er overal om ons heen. Op tv en op internet dagen ze ons brutaal uit om als beesten te leven. Maar wij zijn geen dieren. Onze oorsprong is totaal anders. Wij zijn gemaakt naar Gods aard, naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Hij heeft ons de leiding over de aarde toevertrouwd. En dat houdt ook in dat we de mooie gave van seksualiteit mogen beheersen en beheren. Here help ons om aan Uw hand tegen de stroom in te gaan!Els ter Welle