Spreuken 5:3,4 (I)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 18
Spreuken‘Van honingzeem druipen de lippen van de vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte. Maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard’ Spreuken 5:3,4De vreemde vrouw heeft een fatale aantrekkingskracht. Het begeerlijke ligt in het feit dat het verboden is. Gestolen water is zoet en verboden vruchten smaken het lekkerst, zegt Spreuken 9:17. Denk aan Adam en Eva. Zij konden genieten van het meest heerlijke fruit dat in het paradijs groeide, maar die ene boom waarvan God had gezegd dat ze er (voor hun eigen bestwil) niet van mochten eten, was voor hen zeer verlokkend. En de satan speelde er listig op in. Hij zei: “Neem toch, er zal je echt niets ernstigs overkomen als je ervan eet…” En zo doet hij dat nog steeds! Wat een verderfelijke leugen!Salomo schildert in hoofdstuk 5 met schrille kleuren het totale verval van de mens die aan hoererij en overspel toegeeft. Het schaadt geest, ziel en lichaam! Zo zoet als het begin is, zo bitter is het einde. Als uw leven u lief is, vrees dan deze zonde! En Salomo spreekt uit ervaring. In Prediker 7:26 zegt hij: ‘En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: de vrouw die een valstrik is en wier hart een net is, wier handen boeien zijn.’ Gelukkig laat hij het daar niet bij. Hij reikt in dit vers ook de oplossing aan tegen deze verleiding: ‘Hij die aan God welgevallig is, ontkomt haar.’

We moeten de macht van misbruikte seks niet onderschatten. Het werkt verslavend en verslindend. Maar als ons leven erop gericht is om God te behagen en Hem te dienen, vervult dát ons leven. En zal de verleiding geen vat op ons krijgen.Als we onze driften op eigen kracht proberen te onderdrukken, gaan we keer op keer de mist in. Ze zijn als ondeugende jongens die de klas worden uitgestuurd en vervolgens stenen door de ramen gooien. Ze blijven ons lastig vallen.

1 Timoteüs 6:11 zegt: ontvlucht de zonde, én jaag naar de gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.* Dat is niet alleen actief zijn in het bestrijden van het verkeerde, maar je ook actief uitstrekken naar het goede. Het is ‘nee’ zeggen tegen verleiding én ‘ja’ zeggen tegen God. Dan zal Jezus ons bevrijden en vervullen.Els ter Welle* Zie ook 2 Tim. 2:22