Spreuken 5:3,4 (II)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 20
Spreuken‘Van honingzeem druipen de lippen van de vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte. Maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard’ Spreuken 5:3,4Nooit heeft de zonde iemand gelukkig gemaakt. Heeft u wel eens een blijde verslaafde gezien? Of een gezegende crimineel? Zo is het ook met iemand die ‘vreemd’ gaat. Het bevredigt de lusten van het moment en het geeft tijdelijk ‘plezier’, maar de nasmaak is zeer bitter. U kunt nooit Gods normen opzij zetten zonder prijs. En de prijs voor overspel is zeer hoog. Dat wordt ons akelig reëel verteld in dit hoofdstuk.Vers 9 zegt: ‘het vernietigt onze eer en goede naam en het verwoest jaren.’ Het verknoeit bezit (vers 10) en tast de gezondheid aan (vers 11). Maar bovenal doet het enorme geestelijke en emotionele schade (vers 5,6).

Er komt zoveel kwaad voort uit deze zonde. Ze geeft schuldgevoelens en het veroorzaakt littekens op iemands innerlijk. Ze staat gezonde ontplooiing van iemands persoonlijkheid in de weg. Het laat een spoor van vernieling achter bij velen, maakt huwelijken en gezinnen kapot. Onschuldige kinderen komen in een onmogelijke spagaat terecht tussen hun moeder en hun vader. En het allerergste is, dat de relatie met God en het eeuwige leven op het spel wordt gezet.

Als we goed doordrongen zijn van alle verregaande vreselijke gevolgen, zou het ons de lust tot een paar minuten van seksueel plezier met een vreemde vrouw, (in het echt of op tv en internet) moeten benemen. Dat is wat de schrijver van Spreuken dan ook beoogt.Immoraliteit is een van de meest effectieve hellewapens van satan. Ze heeft miljoenen verslagen! En misschien slaat u nu uw ogen neer, omdat ook u geveld bent door dit dodelijk wapen. Dan wil ik u zeggen: er is hoop!

Sommige van de gemeenteleden te Korinthe waren voor hun bekering ontuchtplegers, overspeligen, schandknapen en knapenschenders. Maar Paulus zegt: Jullie hebben je laten afwassen en zijn nu geheiligd en gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus!!* Prijs de Heer!
Aan het kruis is Jezus gestorven voor uw en mijn zonden. Zijn offer redt niet alleen van de straf, maar ook van de macht van de zonde. De Heer wil iedere zondeslaaf vrijmaken!Els ter Welle* 1Kor. 6:10,11