Spreuken 5:5

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 1
‘De voeten van de overspelige dalen af naar de dood, haar schreden dalen af naar het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan.’
Spreuken 5:5


De wind ruist zacht door de bomen. Adam en Eva schrikken van het eens zo vertrouwde geluid. De angst slaat hen om het hart. Daar is God… en ze zijn bang voor Hem… Ze verstoppen zich zover het maar kan. Sinds ze geluisterd hebben naar de slang en voor zichzelf hebben gekozen, in plaats van gehoorzaam te zijn, is er een donkere wolk gekomen tussen hen en God. De intieme relatie met de Here is verbroken.

En zo gaat het tot de dag van vandaag. De werkelijke betekenis van het woord ‘dood’ in de Bijbel is: afgesneden worden van de bron van leven: God. En dat vindt plaats door de zonde.
Dat gebeurde ook met Marga. Ze was een toegewijd christen. Ze trouwt met een labiele man. Het huwelijk loopt moeizaam. Als ze 11 jaar getrouwd is, ontmoet ze een aardige man. Het ‘klikt’. ‘Het is enkel vriendschap’, zegt ze tegen haar man. Ja, de duivel is listig. Hij laat haar geloven dat het helemaal geen kwaad kan. Maar stap voor stap leidde deze relatie tot overspel en echtscheiding. Wat daarna volgt, is kenmerkend: ze maken zichzelf wijs dat het niet zo erg is, God snapt heus wel hoe moeilijk haar huwelijk was. Maar… bidden lukt niet meer, ook het Bijbellezen niet. Ze gaat niet meer naar de kerk en God wordt uiteindelijk een vreemde voor haar. Wie met de zonde speelt, sterft eraan!

Maar gelukkig! De zonde scheidt ons van de heiligheid van God, maar niet van de liefde van God! Terug naar Adam en Eva. Na de zondeval was er de toorn van God. God is heilig en bij Zijn heiligheid kunnen geen zondige mensen leven. Maar bovenal was er innige liefde. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over de zondaar! In Zijn grote liefde voor ons, ontvouwde de Here aan de eerste twee mensen Zijn reddingsplan. Hij beloofde Zijn eigen Zoon, die alle zonden van de mensen weg zou nemen en hen weer met God zou verzoenen.

En die Redder is nu gekomen! Hij heeft Zijn handen naar u en mij uitgestrekt. Dat bleef Hij ook doen naar Marga. Na jaren beleed zij haar zonden aan God en mensen. De verbinding met God werd weer hersteld. Geweldig!
De Vader wacht ook op U!

Els ter Welle