Spreuken 5:8,11

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 4
‘Blijf bij andere vrouwen vandaan, zodat je het tenslotte lichamelijk en geestelijk niet uitschreeuwt.’ Spreuken 5:8,11(Het Boek)

Velen zijn geneigd om de zonde van overspel erger te vinden dan sommige andere zonden. De Schrift zegt echter: ‘Wie op één punt van de wet struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.’* Wie één schakel van de wet verbreekt, breekt de hele keten. Toch is er een groot verschil. Zonde is wel zonde, maar de gevolgen van het ene zijn veel erger dan van het andere. Zo lezen we in Spreuken 6 * dat iemand die echtbreuk pleegt er erger aan toe is dan een dief. Een dief wordt streng gestraft, hij moet het gestolene zevenvoudig terug betalen. Maar wie overspel pleegt kan de jaloezie en boosheid van de bedrogen man of vrouw met geen enkele koopsom afkopen.

In 1 Korinthiërs 6:18 komt er nog een ander aspect naar voren. Als u betrokken bent bij overspel en hoererij, begaat u een zonde die u met uw lichaam tegen uw lichaam doet. We zullen de volgende keer zien welke gigantische problemen het kan geven voor de gezondheid. Maar dit Bijbelgedeelte doelt mijns inziens op iets anders. Wanneer we zó losbandig en oneervol omgaan met ons lichaam, dan zondigen we tegen ons lichaam, dat God zo kunstig en prachtig gemaakt heeft! We verliezen het respect voor ons eigen lijf en voor dat van de ander die erbij betrokken is, met alle gevolgen van dien. Het berooft ons van de echte waarde en waardigheid van het leven. Er blijft niets van verwondering over voor het heilige en mooie dat God heeft gegeven aan een man en vrouw waarmee ze hun liefde voor en trouw aan elkaar kunnen bezegelen. Het is voor steeds meer mensen een platvloerse, alledaagse, puur biologische handeling geworden, niet veel meer dan een handdruk… En dat is diep triest!

De EO laat op het ogenblik het programma zien: Veertig dagen zonder seks. Ik kan er niet naar kijken. Maar ik hoorde dat er een jong meisje was geïnterviewd dat met vijftig verschillende jongens naar bed was geweest.
Waarschijnlijk doet het dit kind niet veel dat ‘heel Nederland’ dat nu van haar weet. Maar ik vind het verschrikkelijk voor haar. Maakt de EO zo geen misbruik van zo’n meisje? Ik heb er wakker van gelegen.

Els ter Welle

* Spr. 6:30-35