Spreuken 5:8,11 (II)

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 9
‘Blijf bij haar vandaan, zodat je het tenslotte - lichamelijk en geestelijk aan het eind - niet uitschreeuwt: Waarom haatte ik die wijze lessen.’
Spreuken 5:8,11 (Het Boek)


Tegenwoordig lijkt men te denken dat wat men met het lichaam doet, de ziel en de geest niet kunnen schaden. Dat is wel heel erg naïef! We kunnen ons lichaam niet scheiden van de rest van onze persoon. De lichamelijke eenwording is een diepe ontmoeting van de hele mens. Meer dan we rationeel kunnen begrijpen, heeft het een ingrijpend effect op ons lichaam, onze ziel en onze geest. Overspel en hoererij is nooit een oppervlakkig, onschuldig gebeuren.
Paulus legt dat uit in 1 Korinthe 6. Hij zegt: ‘een man die geslachtsgemeenschap heeft met een prostituee krijgt niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk deel aan deze vrouw.’ Ook al is de seksuele daad een lege huls, het gebeurt gewoon, ook al merkt men er niets van! En, zegt Paulus: ‘We kunnen geen deel zijn van én het lichaam van Christus én van het lichaam van een hoer. Geestelijke gemeenschap met de Here en vleselijke gemeenschap met een vreemde vrouw of man sluiten elkaar uit.’ Dat is een ernstige realiteit!*

De Bijbelse één- vleeswording is de seksuele daad van een man en vrouw die zich helemáál aan elkaar geven en niet alleen lichamelijk. Ze hebben eerst definitief besloten om samen door het leven te gaan. Het Bijbelse woord daarvoor is ‘aanhangen’. Het is een verbondswoord dat betekent: zich onlosmakelijk aan elkaar verbinden.**
Als de geslachtelijke daad nu plaatsvindt zonder dit aanhangen, is het in tegenstelling tot de werkelijke bedoeling van seksuele gemeenschap.
De uitgebreide beleving van seks in onze tijd is in feite een grote beperking van seksualiteit, omdat het zich bijna helemaal richt op de biologische ervaring van een orgasme en alles er rondom heen. Dat is echter niet de sleutel tot seksuele bevrediging. Pas als het lichamelijk verlangen zit verweven in het geestelijk verlangen en wij elkaar zowel lichamelijk als geestelijk omarmen, in een veilige en duurzame relatie, viert de seksualiteit hoogtij en worden onze wezenlijke behoeften vervuld!

De duivel wil ons aanzetten om onze lusten uit te leven zonder de verantwoordelijkheid voor de ander te accepteren en de veiligheid te bieden die zo nodig is. Hij houdt ons daarmee af van een leven in werkelijke liefde. Het laat een mens ontzettend onbevredigd, leeg en rusteloos achter. Altijd op zoek naar meer en beter plezier. Het is een eind zonder eind. God heeft zoveel meer voor ons in petto!

Els ter Welle

* 1Kor. 6:15-17
** Gen. 2:18