Spreuken 5:8,9

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 2
‘Houd uw weg ver van overspel, opdat gij anderen uw eer niet geeft.’
Spreuken 5:8,9


In de tijd van Paulus, heerste er in Griekenland een zeer funeste gedachte: de geest van de mens zou belangrijk zijn, maar het lichamelijke deed er niet toe. Dat hield in dat men helemaal niet zwaar tilde aan hoererij. En daardoor kwam het dat er gelovigen waren die deze zonde min of meer bleven vergoelijken. Zij redeneerden: Geloven doe je met je geest, en niet met je lichaam… Zo sloop er flink wat immoraliteit de gemeente van Korinthe binnen, zo erg als zelfs onder de heidenen niet voorkwam. Er wordt verteld * dat daar een man was, die met zijn stiefmoeder naar bed ging…

Paulus trekt ten strijde tegen deze duivelse filosofie. Hij levert overtuigend bewijs dat het lichaam wál belangrijk is. Het is bestemd voor heiligheid en niet voor oneer. Hij zegt in 1 Korinthe 6:13,15 ‘Het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Here, en de Here voor het lichaam. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn?’ Wanneer we door het geloof met Christus worden verenigd, wordt de ziel zowel als het lichaam met Hem verbonden! Dat gaat meters diep! God hecht grote waarde aan ons stoffelijk omhulsel.
Een ander overtuigend bewijs daarvoor geeft Paulus in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk: ‘God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.’ God vindt het lichaam zó belangrijk, dat bij de terugkomst van de Here Jezus onze lichamen, die tot stof zijn vergaan, weer zullen opstaan! Wat een geweldige eer voor onze lichamen! Dat moet ons er van weerhouden om ons lichaam te onteren en te verlagen door immoraliteit. We geven dan die eer weg!

De mensen die in Korinthe tot geloof kwamen, moesten een hele omslag maken. Maar zo is het ook nu in onze tijd. Vandaag las ik in een van die gratis kranten een misselijkmakend verhaal over seks met dieren. Het zou allemaal niet zo erg zijn en volgens de schrijver zou het niet strafbaar moeten worden… De seksuele vrijheid die de 21e eeuw voorstaat, is diep beschamend. Het onteert de mens en ontwricht de maatschappij totaal. Minister Plasterk probeert nu, als niet-christen, het tij te keren. Laten we hem hierin vastberaden terzijde staan, door ons voorbeeld en door onze christelijke visie niet onder stoelen of banken te steken. Er is werk aan de winkel!

Els ter Welle

* 1Kor. 5:1